Vijesti

Bošnjački islamski centar Hamilton u saradnji sa Institutom za istraživanje genocida Kanada poziva sve svoje članove da se registruju i glasaju na Lokalnim izborima u BiH 2020.

Bošnjački islamski centar Hamilton u saradnji sa Institutom za istraživanje genocida Kanada poziva sve svoje članove da se registruju i glasaju na Lokalnim izborima u BiH 2020. godine.

Centralna izborna komisija BiH je 07. maja 2020. godine donijela Odluku o raspisivanju Lokalnih izbora 2020. godine u BiH, a dana 23.05.2020. godine donijela je Odluku o odgađanju održavanja Lokalnih izbora 2020. godine. Odgođeni izbori će se održati u nedjelju, 15. novembra 2020. godine.
Ako želite ostvariti svoje biračko pravo i glasati i na predstojećim Lokalnim izborima, obavezni ste da podnesete prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije do 01.09.2020. godine u 24:00 sata.
Do sada vam je Centralna izborna komisija BiH dostavljala obrazac prijave PRP-2 na adresu koju ste naveli prilikom vaše posljednje prijave za glasanje. Obrazac prijave PRP-2 vam je dostupan na internet-stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba. TakoÄ‘e isti obrazac imate u atačmentu ove poruku i u našoj džamiji.
Svi birači koji su glasali na prethodnim Općim izborima 2018. godine, ispunjavaju obrazac prijave PRP-2 i isti dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji BiH priloživši uz obrazac kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata s fotografijom. Navedeni obrazac možete preuzeti iz atačmenta ove poruke ili u našoj džamiji.
Svi birači koji nisu glasali na posljednjim Općim izborima 2018. godine ili se prvi put prijavljuju, ispunjavaju i potpisuju obrazac PRP- 1 i isti dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji BiH, uz relevantne priloge. Navedeni obrazac možete preuzeti iz atačmenta ove poruke ili u našoj džamiji.  
Ako privremeno boravite izvan BiH, da biste se prijavili za glasanje izvan BiH potrebno je da posjedujete važeći identifikacioni dokument BiH (dostavljate kopiju jednog od tri važeća dokumenta – lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš BiH).
Ako imate status izbjeglice, a ne posjedujete važeće dokumente BiH (ličnu kartu ili vozačku dozvolu), dokumenti koje trebate dostaviti uz prijavni obrazac su:
1.  dokument za dokazivanje državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci ili kopiju važećeg pasoša BiH)
2.  dokument za dokazivanje identiteta s fotografijom (kopiju važećih isprava izdatih od strane zemlje domaćina ili kopiju izbjegličkog kartona izdatog od vlade zemlje domaćina ili druge meÄ‘unarodne organizacije)
3.  Dokaz o prebivalištu u BiH (kopiju potvrde o prebivalištu ili kopiju lične karte u cijelosti iz 1991. godine)
Detaljne informacije o načinu prijave i potrebnim dokumentima koji se prilažu uz prijavu možete pročitati ovdje - Vodič za birače izvan BiH
Popunjeni obrazac, potpisan na istovjetan način kao na važećem identifikacionom dokumentu, te priložene skenirane  dokumente  možete dostaviti na sljedeći način:
- elektronskim putem na adresu: prijavapp@izbori.ba;
- telefaksom na sljedeće brojeve:+38733251333; +38733251334;
- putem pošte na adresu: Izbori u Bosni i Hercegovini, Poštanski pretinac 451, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Centralna izborna komisija BiH poziva sve birače koji žive izvan Bosne i Hercegovine da se odmah registruju za glasanje na Lokalnim izborima 2020.
Sve informacije o loklnim izborima pored naše web i fb stranice možete dobili na
http://instituteforgenocide.org/?p=16630&lang=bs
http://www.izbori.ba/Lokalni_izbori_2020/  

Svakog vikenda do isteka roka za registraciju za Lokalne izbore u BiH 2020. godine, a to je 01. 09. 2020. sve informacije možete dobiti u našoj džamiji, uključujući i potrebne obrasce od Ismail ef. Fetića ili članova Izvršnog odbora BICH..
Svakog dana sve do isteka roka za registraciju  možete konatktirati profesora Emir Ramića za bilo koju informaciju u vezi Lokalnih izbore u BiH 2020. godine na telefon 905 387 0202 ili putem emaila: ramicemir123@gmail.com


Bošnjački islamski centar Hamilton

U atačmentu
PRP - 1 Osobe koje nisu glasale na posljednjim Općim izborima 2018. godine ili se prvi put prijavljuju
PRP - 2 Osobe koje su glasale na prethodnim Općim izborima 2018. godine

Vijesti: