Vijesti

U povodu uspostave savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde

13. 08. 2020.


U povodu uspostave savjetodavnog mišljenja MeÄ‘unarodnog suda pravde

Najbolji odgovor negatorima genocida i revizionistima sudskih i historijskih činjenica je savjetodavno mišljenje MeÄ‘unarodnog suda pravde o nemogućnosti opstanka entiteta Republika srpska.

Savjetodavno mišljenje je opomena zaboravu da nije svemoćan, da se aktivno pamti, misli i djeluje. Ako je stigao dejtonski mir ne znaći da je država BiH postigla svoju svrhu. Bez istine i pravde koja prije svega podrazumjeva ukidanje entiteta Rs, BiH ne može postići imperativ svoje državne i društvene egzistencije. Samo postojanje entiteta Republike srpske, nakon niza Presuda za genocid tvorcima ovog zločinačkog projekta,  nagrada za izvršeni genocid.

Kontinuirano i sistematsko negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, kao dio smišljene politike rušenja države BiH, koju u dijaspori provode antibosanske diplomate plačene od države, a rade protiv nje, bitan je razlog za traženje savjetodavnog mišljenja od MeÄ‘unarodnog suda pravde.

Zato je važno da se dobije savjetodavno mišljenje MeÄ‘unarodnog suda pravde: da li entitet Rs treba biti ukinut nakon presuda za genocid od strane MeÄ‘unarodnog suda pravde i MeÄ‘unarodnog krivičnog krivičnog tribunala? Dobijanje navedenog savjetodavnog mišljenja je ispit i iskušenje ličnog i kolektivnog aktivizma u koje moraju biti uključene akademski, naučno-istraživački i materijalni kapaciteti bosanskohercegovačke dijaspore. Eliminacija zla, kakvo je entitet Rs, blagorodno je za sve narode i graÄ‘ane u BiH, posebno za bosanske Srbe. Dijaspora treba imati akreditaciju od države BiH da plemenitu ideju dobivanja savjetodavnog mišljenja konkretizuje kako bi svi graÄ‘ani BiH na cijeloj njenoj teritoriji bili istinski slobodni, te otvorili novu priliku za zajedničko kreiranje bolje države BiH. Savjetodavno mišljenje MeÄ‘unarodnog suda pravde je zato univerzalna ideja i praksa čija realizacija treba ponuditi univerzalnu poruku da se genocid ne isplati, da tvorevina odgovorna za genocid ne može opstati.

Emir Ramić
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: