Vijesti

Tuga i opomena

Tuga i opomena
Hoće li smrt mlade majke i hrabre aktivistice koja je mnogima pomogla da pravilno shvate značaj roditeljstva, Belme Šoljanin iz Sarajeva konačno proboditi svakog pojedinca bez obzira gdje živio na ovoj planeti? Hoćemo li shvatiti da se umire od korone i zbog korone? Belma je otišla na bolji svijet od ovog našeg. Otišla i ostavila opomenu negatorima postojanja korona virusa, zagovaračIma teorija zavjere i svima onima koji su doprinijeli da se pandemija širi cijelom planetom Zemljom. Allah joj se smilovao i podario džennet. Neka joj je lahka bosanska zemlja.

Vijesti: