Vijesti

Nema jače brane udruženoj antibosanskoj propagandi od bosanske porodice

Nema jače brane udruženoj antibosanskoj propagandi od bosanske porodice, svjesne svoga porijekla, historije, kulture, tradicije. Djeca u takvoj porodici neće zaboraviti Bosnu, agresiju, genocid, borbu za istinu i pravdu, u ime pobjede dobra nad zlom. Borba za državu BiH, bosanski jezik, bosansku historiju, kulturu i tradiciju, borba za istinu o antibosanskoj udruženoj koaliciji i pravdi za žrtve te anticivilizacijske koalicije počinje u porodici. Porodica je temelj čovječanstva, osnovna ćelija društva i države. Samo sa zdravim ćelijama društvo i država mogu biti zdravi. Porodica oplemenjuje ljudski rod pa je moramo stalno braniti, čuvati, jačati. Kriza društva i države je posljedica krize porodice. Pored bosanskog jezika koji treba biti temelj porodičnih razgovora, jer samo sa bosanskim jezikom možemo osjetiti bosanskohercegovačku snažnost, u porodici bez obzira da li ona bila u matici ili dijaspori se treba plemeniti bosanskohercegovačka kultura, historija, tradicija. Takva bosanskohercegovačka porodica je temelj odbrane BiH, uslov bolje budućnosti bosanskohercegovačke države, faktor pobjede istine i pravde, dobra nad zlom.
/E. R./

Vijesti: