Vijesti

Bosanski jezik - ICNAB

Od velikog je značaja za svako dijete koje odrasta i živi sa svojom porodicom u dijaspori da sačuva maternji - bosanski jezik i svoj indentitet. Moralna obaveza svih nas je održavanje veze sa svojom domovinom i očuvanje bosanskog jezik od zaborava. Imajući to u vidu ICNAB organizuje serijal o bosanskom jeziku uz učešÄ‡e vodećih stručnjaka za bosanski jezik, filologa i predavača bosanskog jezika u dijaspori. Da bi sačuvali sve ovo što smo ponijeli iz BiH, trebamo prvo da sačuvamo i zaštitimo naš bosanski jezik. Bosanski jezik je najbolje i najefikasnije sredstvo bosanskohercegovačkog opstanka u dijaspori. Samo putem bosanskog jezika možemo prenijeti svoju kulturu, tradiciju, historiju i ljubav prema domovini, kako bi slijedeće generacije znale svoje porijeklo.

Vijesti: