Vijesti

U Vijećnici otvorena stalna postavka "Prikaz rada i doprinosa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)"

 U Vijećnici otvorena stalna postavka "Prikaz rada i doprinosa MeÄ‘unarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)"
Rad ovog suda iza kojeg je ostalo više od 200.000 sudskih spisa i 2,5 miliona transkripta sudskih postupaka, istinitih dokaza, svjedoče vremenu i zločinima u kojima su mučeni, prognani, silovani, ubijani i do dan danas mnogi nisu ni pronaÄ‘eni, a svirepo su ubijeni. Posebno danas, kada se obilježava godišnjica stradanja u Stupnom dolu, gdje je ubijeno 38 ljudi bošnjačke nacionalnosti koje su ubili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. MeÄ‘u njima bilo je sedamnaest žena i petero djece. NajmlaÄ‘a ubijena žrtva bila je dvoipogodišnja Sabina Likić, a ubijeni su i trogodišnjaci Indira Žutić i Enis Likić. U ovom zločinu, jedanaest osoba su žive zapaljene i izgorjele u jednoj od kuća. Spaljeno je 58 kuća i mjesna džamija. Istog dana, u Varešu je zarobljeno oko 450 muškaraca Bošnjaka, a sedam osoba je ubijeno. Ovo je samo jedna od istina koju je procesuirao MKSJ. Da, to je bilo na današnji dan prije 27 godina. Na nama ostaje obaveza da se takvi zločini pamte, procesuiraju i nikada ne zaboravljaju - dodao je Skaka. Haški tribunal je prestao sa radom 31. decembra 2017. godine. Nakon 24 godine postojanja, komplentna graÄ‘a i svjedočanstva smještena su u Vijećnici: Mi smo brinuli da očuvamo dokazni materijal, te stvorimo prostor u kojem će nove generacije biti suočene sa istinom i nikada ne zaboraviti tužnu historiju našeg naroda. MKSJ je optužio 161 osobu, od čega je 90 osoba pravosnažno osuÄ‘eno za ratne zločine iz nadležnosti Tribunala. Svjedočilo je više od 4.650 svjedoka što je rezultiralo da MKSJ pred sud izvede najodgovornija lica za počinjena djela poput ubistva, mučenja, silovanja, porobljavanja, uništavanja imovine i druge zločine obuhvaćene Statutom MeÄ‘unarodnog suda, saopćio je Grad Sarajevo.

Vijesti: