Vijesti

Udruženje „Žena žrtva rata" Sarajevo koristi priliku da se javno zahvali Radio televiziji entiteta Republika srpska na energiji i uloženim sredstvima u svrhu promocije rada Instituta za istraživanje genocida Kanada

Udruženje „Žena žrtva rata" Sarajevo koristi priliku da se javno zahvali Radio televiziji entiteta Republika srpska na energiji i uloženim sredstvima u svrhu promocije rada Instituta za istraživanje genocida Kanada  putem video-priloga pod naslovom "Prekookeanski napad Bošnjaka na Srbe" u emisiji Pečat od 24. 09. 2020.  

Javnom mnijenju je dobro poznata pozicija institucija entiteta Republika srpska o genocidu u Srebrenici, odnosno o negiranju istog. Prikazani video-prilog pod naslovom "Prekookeanski napad Bošnjaka na Srbe" u emisiji Pečat od 24. 09. 2020. godine nastavlja ovu dugu anticivilizacijsku, neljudsku tradiciju. Cilj kontinuiranog negiranja genocida od strane institucija entiteta Republika srpska je pokušaj reafirmacije velenacionalističkih projekata iz devedesetih koje su označene kao agresijiske aspiracije susjedne države Republike Srbije. Institucije entiteta Republika srpska kao stalni cilj imaju jedinstven narativ - utemeljiti laž kao novu istinu, silu kao osnov nacionalistickog prava, genocid kao uobičajenu ratnu normalu, običaje ratovanja kao sistem pravila koji ne važi u ovom našem dijelu Evrope.
 
Interesantno je primjetiti aktivnosti i riječnik dvoje bosanskohercegovačkih diplomata koji direktno učestvuju u istom prilogu.  

Ambasador Bosne i Hercegovine u Kanadi, učestvujući u emisjiji, zaboravio je da svoju diplomatsku dužnost obavlja na osnovu prethodno dobivene saglasnosti kanadskih državnih organa. Kao strani diplomata, Ambasador Bosne i Hercegovine organizuje orkestriran napad na kanadsku nevladinu organizaciju Institut za istraživanje genocida Kanada  i njenog direktora, koji je u isto vrijeme kanadski državljanin! Šta više, napada Institut za istraživanje genocida Kanada jer vrši "propagandu" o genocidu u Srebrenici. To radi u državi koja je okarakterisala događaje iz 11. jula 1995. kao genocid, duboko poštujući sve presude međunarodnih i nacionalnih sudova.

Iz ovog se jasno daju uočiti povrede međunarodnih povelja i konvencija koje se tiču prava i obaveza stranih diplomatskih predstavništava te radu diplomata. Imamo dakle slučaj u kome je primjenjiv institut "persona non grata"! Naravno, Kanadska vlada će biti upoznata sa sadržinom ovog video priloga i prisustva Ambasadora Bosne i Hercegovine na pomenutom programu. Ako pristanemo da diplomate negiraju genocid u Srebrenici, sljedeća stepenica je "diplomatsko' negiranje holokausta.
 
Negiranje genocida je njegov posljednji stadij. Ovaj video materijal Radio televizije entiteta Republika srpska - napravljen sredstvima poreskih obveznika - jednostavno se može titlovati na druge jezike. Kao takav on predstavlja kvalitetan material iz koga direktno mogu učiti kanadski i američki studenti koji studiraju o genocidu, mogu naučiti kako izgleda kontinuirano negiranje genocida sponzorisano od strane institucija koje su ga počinile. Navedeni video pokazuje i dokazuje svu ispravnost rada i razloge postojanja IGK.  

U ime žrtava genocida tražimo akciju Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine prema ambasadorima koji učestvuju u prilogu jer se ne može tolerisati negiranje genocida od strane bosanskohercegovačkih diplomata koji su plačeni da predstavljaju državu, a ne da vode anticivilizacijske kampanje protiv organizacija koji se bave institucijom kulture sjećanja. Istovremeno tražimo od nadležnih bosanskohercegovačkih državnih organa da zaštite akademika Emira Ramića, državljanina BiH i Kanade od napada negatora genocida. Pomirenje u Bosni i Hercegovini nam treba ali ne da istina i pravda budu žrtve.

Na kraju, još jednom zahvaljujemo Radio televiziji entiteta Republika srpska na objavljenom materijalu, koji pokazuje i dokazuje svu ispravnost rada i razloge postojanja naseg Instituta za istraživanje genocida Kanada.  


Bakira Hasečić
Predsjednica Udruženje „Žena žrtva rata" Sarajevo

Vijesti: