Vijesti

100 godina borbe za osnovna ljudska prava rudara, borbe koja još traje.

100 godina borbe za osnovna ljudska prava rudara, borbe koja još traje.
21. decembra 1920. godine rudari Kreke, Zenice, Kaknja, Ljubije, Mostara i Breze stupili su u generalni štrajk. Tadašnja Vlada postavila je ultimatum rudarima da, ako se u roku od tri dana ne vrate na posao, gube poslove te stambena prava nad državnim stanovima. SprovoÄ‘ene su i druge represivne mjere. Sve to će dovesti do svjetski poznate Husinske bune, tj. oružanog otpora rudara lošoj vlasti. Danas, 100 godina poslije, borba rudara za veća prava i bolje uslove rada i dalje traje. Rudari u BiH obilježavaju 21. decembar, Dan rudara, ustanovljen u znak sjećanja na rudare tuzlanskog kraja koji su se davne 1920. godine pobunili zbog nametnutih teških uslova a rada. ÄŒestitamo 21. decembar Dan rudara. Naše misli trebaju biti sa rudarima tokom cijele godine, a ne samo na ovaj dan. Jer oni svakodnevno rade jedan od najtežih poslova za sviju nas.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: