Vijesti

28 godina od nasilne smrti čovjeka koji je novinskom porukom širio nadu da će zlo biti pobijeđeno.

28 godina od nasilne smrti čovjeka koji je novinskom porukom širio nadu da će zlo biti pobijeđeno.

Sjećanje na Željka Ružičića koji je ubijen od srpske granate 2. februara 1993. u Sarajevu. Sjećanje na njegove duhovite, znalačke govore u Novinskom savjetu Radio Prijedora i Kozarskog vjesnika. Sjećanje na čovjeka, odličnog novinara, Prijedorčanina koji nikada nije zaboravljao svoj voljeni, rodni grad. Za vrijeme agresije i genocida na Republiku Bosnu i Hercegovinu bio je glas nade, ali i prkosa, svakodnevno prenoseći informacije iz Sarajeva u obrucu koje, kao ni svoje sugrađane, u najtežim trenutcima nije ni pomišljao napustiti. Jedna od dvije ispaljene srpske granate 2. februara 1993. godine zaustavila je Željka Ružičića, ali pravdu i istinu ni jedan metak, ni jedna granata, ni jedna agresija i genocid, ni jedno zlo nisu i nikada neće uspjeti zaustaviti i sakriti. Željko Ružičić ostaje stalna inspiracija generacijama koje nastavljaju put borbe za istinu, pravdu i kulturu sjecanja. Sjetimo se sa postovanjem Željka, svih ubijenih novinara i svih zrtava agresije i genocida na medjunarodno priznatu clanicu Ujedinjenih nacija, Republiku Bosnu i Hercegovinu. 


Emir Ramic

Institut za istrazivanje genocida Kanada

Vijesti: