Vijesti

Udruženi antibosanski poduhvati Srbije u saradnji sa domaćim antibosanskim elementima obrušili su se na državu BiH


Udruženi antibosanski poduhvati Srbije u saradnji sa domaćim antibosanskim elementima obrušili su se na državu BiH
Povodom obilježavanja I srpskog ustanka - Dana državnosti Srbije, Aleksandar Vučić je kazao: "čestitam praznik našem narodu u Republici Srpskoj, jer naši praznici su i vaši, a vaši su i naši". Veliko srpski projekt uništenja države BiH nije ugašen. Danas bi trebalo biti jasnije da se BiH ne može uništiti. Je li projekat genocida otvoren i dalje? Zašto se ne prizna izvršeni genocid, zašto se slave zločinci, zašto svijet šuti na to? Kultura sjećanja se mora baviti ne samo pitanjima istine, prava i pravde, već i tim navedenim pitanjima. Vučićeve antibosanske priče samo su pokušaji da se država BiH vrati u ratno stanje bez rata. Sve što je propalo želi se naknadno ostvariti. Nepriznavanje genocida i odnos svijeta prema tome je davanje do znanja da rat nije završen, da je plan uništenja države BiH još živ, da su otvorena vrata za novi genocid. Ovo nas treba mobilisati. Jer narativ da je entitet RS država srpskog naroda svakim danom sve je snažnija i polahko ulazi u javni prostor kao nepobitna činjenica. Potrebna je združena reakcija iz BiH. Vučiću i onima koji kontinuirano negiraju bh. zemlju, državu i društvo, onima koji negiraju i ponižavaju bosansku kulturu, historiju, tradiciju, jezik, onima koji kontinuirano prodaju bosanski patriotizam za lični interes treba kontinuirano slati poruku: Samo BiH, a ne njeni dijelovi, ima svoj vlastiti identitet i vlastitu historiju koja traje. Bosna je ostala Bosna kroz dugu svoju povijest. Odanost istini i pravdi mora se trasirati znanjem, obrazovanjem i naukom. Jer uporno se pokušava ukrasti kultura sjećanja da bi se namjerno i ono što je posebno opasno institucionalno, sakrila istina i pravda. U toj borbi protiv silovanja istine i pravde od čijeg ishoda zavisi ne samo budućnost države BiH, već i svijeta uopšte, glas žrtava i svjedoka genocida se mora glasnije čuti. Nemamo pravo na šutnju i zaborav. Borba za istinu i pravdu je osnova našeg opstajanja i postojanja, i za nju se vrijedi boriti. Holokaust nije počeo sa gasnim komorama. Genocid u BiH nije počeo sa masovnim ubistvima. Počeli su sa diskriminacijom i govorom mržnje. Najbolje odavanje počasti žrtvama genocida je organizovana i znalačka borba za prevenciju kroz jednakost u našim riječima i djelima. Žrtve genocida u BiH su trn u oku Zapadu i Istoku. To je potvrda naše vrijednosti, ali i obaveza da zbijemo svoje redove i odupremo se negatorima genocida i falsifikatorima sudskih i historijskih činjenica; da mobiliziramo sve resurse ne samo za kulturu sjećanja, već i za lobiranje za istinu, pravdu, kulturu sjećanja upotrebom znanja, nauke i obrazovanja, te da se izborimo da žrtva određuju granice sjećanja, jer je važno kako ćemo u konačnici biti upamćeni u historiji.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: