Vijesti

Povodom godišnjice smrti akademika Muhameda Filipovića:

Povodom godišnjice smrti akademika Muhameda Filipovića: Čovjek koji je živio Bosnu
Bosanski duh
"Duh jednog naroda kao subjektivni izraz cjelokupnosti uvjeta njegovog života, i onog specifičnog odnosa prema životu koji konstituira narod, kao specifičnu povijesnu opstojnost, jeste povijesna tvorevina i povijest je njegov pravi izvor i medij u kojem se on javlja. Narodni duh stoga i jeste uvijek povijesni duh. Zbog toga se on najpotpunije i najsnažnije izražava, s jedne strane, u jeziku jednog naroda, kao živom nosiocu povijesnog iskustva i načina doživljavanja svijeta i sudbine koji karakterizira taj narod, i, s druge strane, u filozofiji, kao misaonom sabiralištu povijesnog iskustva, kao zborištu njegovih općih odlika.".Muhamed Filipović
On the occasion of the anniversary of the death of academician Muhamed Filipović: A man who lived Bosnia
Bosnian Spirit
"The spirit of a people is a subjective expression of the totality of its living conditions; it is the unique attitude toward life that constitutes a people as a specific historical existence. History is the actual source and medium through which it appears. This is why it is most strongly and fully expressed, on the one hand, in the language of a people who are living carriers of the historical experience and their way of perceiving the world and their destiny and, on the other hand, in the philosophy, in the contemplative gathering place of the historical experience, as the meeting point of its general distinctive features".Muhamed Filipović

Vijesti: