Vijesti

Bosanska biblioteka,

Bosanska biblioteka, bosanska soba - mali ali vrijedan dio Ideje Bosne i bosanskog duha u kanadskom kulturnom mozaik u BIC Hamilton. Bosna  i Hercegovina se brani akcijom - cuvanjem, jacanjem i prezentacijom njene historije, kulture, tradicije i jezika.
/E. R. /

Vijesti: