Vijesti

O BiH se moraju pitati njeni građani.

O BiH se moraju pitati njeni građani.
Nije lahko imati svoju državu, a posebno ako se BiH zove. Zato okupimo se oko riječi BiH koja simbolizuje državu sjajnog ljudskog umijeća, sklada i ljepote. Ma gdje bili svjedočimo BiH kao darovanu misao o susretu sa drugim i drkčijim, o susretu civilizacija sa Istoka i Zapada. Okupimo se oko uzvišenog mjesta zajedničke sudbine bosanskohercegovačkih ljudi, žena i djece.
M pripadamo BiH, a ne entitetu, kantonu i partiji.

Vijesti: