Vijesti

"Obraćam se savjesti čovječanstva

"Obraćam se savjesti čovječanstva: Najstariji grad čovječanstva, njegova zajednička baština se uništava. Nevin narod prisilno se izbacuje iz svojih domova, njihove kuće se zauzimaju, otimaju. Pokažite da niste mrtvi jer padate na ispitu čovječnosti. Svaka rečenica koju izgovorite u ime zakona, slobode i čovječnosti uskoro će izgubiti svaki svoj smisao."
Pozivamo Vladu Kanade da digne svoj glas savjesti protiv nasilja u Jeruzalemu – Svetom gradu mira.  
Država Izrael sistematski ugrožava živote i krši ljudska prava Palestinacima. Ta činjenica je gotovo univerzalno priznata i označena kao kršenje Međunarodne konvencije o suzbijanju i kažnjavanju zločina apartheida.Podrzavamo pravedan stav lidera Nove demokratske partije Kanade Jagmeet Singh i clana Kanadskog parlamenta Brian Masse kojim se od Vlade Kanade i premijera Justin Trudeau trazi da Kanadi zastiti osnovna ljudska prava i slobode Palestinaca. Jeruzalem je mjesto, gdje Jevreji, kršćani i muslimani treba da se u miru susreću radi čitanja svetog zavjeta zapisanog u Starom zavjetu, Tervratu (Tori), Indžilu(Evanđelju) i Kur'anu. Nakon Mesdžidul-harema u Mekki i Poslanikove džamije u Medini, Al-Aksa je treće po važnosti mjesto za muslimane.

Vijesti: