Vijesti

IGK: Saopcenje u vezi rada Ambasade BiH u Kanadi

24. O5. 2021.

IGK: Saopcenje u vezi rada Ambasade BiH u Kanadi


Građani Bosne i Hercegovine u Kanadi više ne mogu ni telefonski kontaktirati svoju Ambasadu u Otavi. Odgovornost za nevršenje obaveznih diplomatsko-konzularnih dužnosti Ambasade Otava snosi i Ministartsvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Više puta smo o antibosanskohercegovačkom djelovanju aktuelnog ambasadora Bosne i Hercegovine u Kanadi obavještavali javnost i tražili od nadležnih organa u Bosni i Hercegovini da reaguju. Finansiranje Ambasade direktno je zavisno od Ministarstva vanjskih poslova, zašto se finanansijski pokriva nerad, nered i djelovanje protiv države koja ih je postavila. Ambasador ne zastupa i ne štiti interese Bosne i Hercegovine u Kanadi, naprotiv - svojim destruktivnim djelovanjem predstavlja interese secesionističke politike manjeg bosanskohercegovačkog entiteta RS i njegovog lidera Milorada Dodika. 


Ne tako davno Ambasada Bosne i Hercegovine u Otavi je bila mjesto čuvanja i jaćanja bosanskohercegovačkih interesa u Kanadi, nekada su diplomate te Ambasade redovno dolazile na akademije povodom državnih praznika u Toronto, nekada su diplomate učestvovale na Maršu mira povodom dana genocida u Srebrenici koji su se održavali u Otavi i Torontu, nekada su diplomate učestvovali na konferencijama za štampu u Kanadskom parlamentu povodom usvajanja rezolucija o genocidu u Srebrenici, nekada su diplomate nase Ambasade dočekivali poznate kulturne, naučne političke radnike iz Bosne i Hercegovineu Otavi.


Danas umjesto svega toga aktuelni ambasador svojim djelovanjem protiv Bosne i Hercegovine ruši ugled države koju predstavlja i koja ga plača. Vrijeme je da se oglase nadležni organi u Bosni i Hercegovini, vrijeme je da se pokaže da diplomatsko-konzularna mreža nije oteta iz redovne državne nadležnosti i da ne pripada entitetima i secesionističkim partijskim vođama. 


Emir Ramic

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: