Vijesti

22. juli 1993. Sjećanje na dan kada je na Sarajevo palo 3.777 granata - dokaz genocidne namjere.

22. juli 1993. Sjećanje na dan kada je na Sarajevo palo 3.777 granata - dokaz genocidne namjere.
Svake 22 sekunde na Sarajevo su padale granate i donosile smrt. Bio je to 22. juli 1993. Rat u Sarajevu trajao je više od godinu dana, a taj će dan ostati upamćen kao dan kada je palo najviše granata na grad - rekordnih 3777. Inače, za vrijeme opsade, prosječno je padalo 329 granata dnevno na Sarajevo. Tokom opsade Sarajeva, koja je trajala četiri godine, u brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača i 250 tenkova JNA, koji su poslije dospjeli u ruke tzv. vojske RS. Cilj im je bio mučenje glađu i demoralizacija stanovništva na najokrutnije načine. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je 12.000 ljudi, među njima 1.500 djece, a 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno.
Opsada je završena 29. februara 1996. Sarajevska je opsada, sa 1425 dana, jedna od najdužih u historiji modernog ratovanja.

Vijesti: