Vijesti

Poruka političkoj poziciji i opoziciji entiteta RS:

Poruka političkoj poziciji i opoziciji entiteta RS: 
U 12 detaljno obrađenih presuda Međunarodnog suda za ratne zločine detaljno je objašnjeno šta je kazneno djelo genodicida. U izradi tih presuda sudjelovale su 34 najeminentnije sudije iz 30 zemalja.
Internacionalni sud pravde u Hagu, po tužbi protiv Srbije i Crne Gore od 26. februara 2007. godine u presudi po toj tužbi u tačci 297. je dao formulaciju 'Sud zaključuje da su djela počinjena u Srebrenici, koja potpadaju pod član II (a) i (b) Konvencije izvršena sa specifičnom namjerom da se djelimično uništi grupa muslimana Bosne i Hercegovine kao takva; i shodno tome, da ona predstavljaju djela genocida koji su izvršili pripadnici VRS u Srebrenici i u njenoj okolini počevši od 13. Jula 1995. godine', entitet RS i Dejtonski mirovni ugovor kao pravni osnov postojanja RS u formi entiteta su dovedeni u pitanje. 
Put za deinstaliranje entiteta RS jeste obraćanje Međunarodnom sudu pravde u Hagu koji pored izricanja presuda ima i funkciju davanja savjetodavnih mišljenja na pitanja koje mu mogu postaviti nadležne institucije Ujedinjenih nacija te ovlaštene međunarodne organizacije.
Taj sud je i donio presudu za izvršeni genocid te mu se treba obratiti sa nedvosmislenim zahtjevom da da odgovor na pitanje 'da li Republika Srpska treba biti ukinuta nakon presude koju je ovaj sud izrekao' jer mi imamo presudu od 2007. godine ali bez dovoljne konkretizacije koja bi obavezala UN da deinstaliraju tvorevinu odgovornu za izvršenje genocida. Samo na taj način bi entitet RS dobio sankciju koja bi se sastojala u njenom ukidanju zbog odgovornosti za učinjeni genocid. 
Postojanje entiteta RS je nagrada za izvršni genocid i druge strašne zločine protiv čovječnosti i međunarodnog prava i spoznaja da se zločin isplati, a to ugrožava sav smisao prava i pravde.
O tome treba da brine Milorada Dodika, a ne da zamajava srpski narod pričom da je RS država i da će se jednog dana otcijepiri od Bosne i Hercegovine i ujediniti sa Srbijom. 

Vijesti: