Vijesti

Poziv novom Viskom predstavniku

 

IGK poziva novog visokiog predstavnika u BiH Christian Schmidt da iskoristi svoj autoritet i podrži izgradnju spomen-obilježja u Foči.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} u saradnji sa mnogim institucijama, organizacijama i zajednicama u oblasti ljudskih prava i sloboda u Kanadi i SAD podržava inicijativu "Udruženja žrtava Foča 92-95" za postavljanje spomen-obilježja na Omladinsko-rekreativnom centaru Partizan kao mjesta stradanja. To bi podrazumijevalo postavljanje spomen ploče na sam objekat, te izgradnju memorijalnog parka u krugu objekta u spomen svim žrtvama agresije 92- 95 godine u Foči.
Predstavnici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini {BiH} i "Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH", koji su realizirali sanaciju Omladinsko - rekreativnog centra Partizan su saglasni sa predloženim i podržavaju "Udruženje žrtava Foča 92-95" u svojim nastojanjima.
Sigurni smo da i Vi lično prepoznajete važnost ove inicijative, te da ćete preduzetim aktivnostima u narednom periodu osigurati da se na primjeran način oda pošta žrtvama agresije u Foči - navodi se u pismu koje je IGK uputio novom visokom predstavnikau u BiH Christian Schmidt.
Prvi put u historiji međunarodnog prava, Međunarodni krivični tribunal u Hagu, je seksualno ropstvo, mučenje, silovanje i porobljavanje na osnovu izjava žene i djevojčica iz Foče pravosnažno presudio kao zločinom protiv čovječnosti. Više od šest stotina žena, a taj broj nikada neće biti konačan, je silovano, mučeno i čak prodavano kao roblje. U navedenoj zgradi su od aprila do avgusta 1992. godine počinjeni zločini protiv žena i djevojčica sa prostora općine Foča, što je potvrđeno presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, te Suda BiH, navodi se u pismu upućenom Christian Schmidt.
IGK podsjeća da je: tokom rata u BiH silovano oko dvadeset hiljada žena. Najbrojnije žrtve bile su bosanske muslimanke - Bošnjakinje, dok je među počiniocima bilo najviše bosanskih Srba. Foča je bila mesto najvećeg sistematskog seksualnog nasilja i silovanja u agresiji u BiH. Međunarodni krivični tribunal u Hagu u presudi Fočanskoj trojci (Kunarac, Kovač, Vuković), 2001. godine, prvi put u historiji međunarodnog humanitarnog prava, je utvrdio da je seksualno ropstvo u ratu zločin protiv čovječnosti.
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: