Vijesti

Pismo gradonacelnici Sarajeva

Njena Ekselencija

Doc.dr. Benjamina Karić (rođ. Londrc) 

Gradonačelnica grada Sarajeva

Hamdije Kreševljakovića 3

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Fax:033 208 341

Email: grad@sarajevo.ba 

 Poštovana gradonačelnica Benjamina Karić (rođ. Londrc) 

 Otvaranje Informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju {Informativni centar} za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, (BiH) Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} je ocjenio kao važan korak bliže istini i pravdi, suočavanju sa prošlošću te izgradnji mira i povjerenja. Smatramo da je grad Sarajevo imao pravo i moralnu obavezu da pokrene inicijativu da se arhiv Haškog tribunala, po okončanju njegovog rada, učini dostupnim cjelokupnoj javnosti, istraživačima, studentima, akademskoj zajednici, medijima i svim zainteresiranim građanima. Grad Sarajevo je omogućio da Informativni centar dobije svoj prostor u Vijećnici, koja je ujedno simbol ratnog stradanja, ali i uzdizanja i neuništivosti Sarajeva na čemu je IGK izuzetno zahvalan.

Nas Internacionalni ekspertni tima koji sada broji više od 200 svjetski eminentnih istraživača, aktivista ljudskih prava i sloboda i boraca za istinu i pravdu smatra da aktivnosti Informativnog centra, pored što će nas njegovo postojanje upozoravati i opominjati, trebaju biti edukativne, da na fakultetima unutar cijele BiH, Evrope i svijeta, se otvore katedre gdje će se izučavati i istraživati zločini i ono što se dešavalo u periodu 1992-1995 u BiH.

Posebno je važno da se svi dokumenti koji su bili dostupni u Međunarodnom krivičnom sudu, učine dostupnim svjetski relevantnim istraživačkim centrima, univerzitetima, muzejima i drugim akademskim institucijama. U ovoj važnoj aktivnosti IGK može dati i želi dati svoj doprinos. To je potrebno s obzirom na to da je Haški tribunal prestao sa radom, a naznačena arhiva je po našem mišljenju najveća vrijednost kojom raspolaže bosanskohercegovačka država.

Imajući u vidu da IGK radi na istoj stvari kao Informativni centar, da je zbog toga saradnja prirodna sa zajedničkim ciljem, da je vrlo važno koristiti arhivu Informativnog centrajer je ona autentična ne samo u BiH, već i u čitavom svijetu, te da je važno podržavati Informativni centar jer je on najbitnija osnova za istraživanje zločina, predlažemo Vam da prihvatite naš prijedlog o saradnja IGK sa Informativnim centrom. Ukoliko prihvatite bilo bi korisno da o tome informišete Gradsko vijeće Sarajeva. Nadam se da će ova naša dobronamjerna inicijativa naići na Važu pažnju jer je ona plod želje i volje velikog broja članova našeg Internacionalnog eksapertnog tima.

S poštovanjem,

Dr. Emir Ramić

Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: