Vijesti

Izjava za javnost Twitter i Google uklanjaju sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici

Izjava za javnost 
Twitter i Google uklanjaju sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici
Direktor za istraživanje genocida Kanada Emir Ramic u izjavi za javnost je naveo: Kao ni žrtve genocida, tako ni istraživači nemaju pravo na šutnju i zaborav. Borba za istinu i pravdu je osnova našeg opstajanja i postojanja, i za nju se vrijedi boriti. Holokaust nije počeo sa gasnim komorama. Genocid u BiH nije počeo sa masovnim ubistvima. Počeli su sa nacionalnom i rasnom diskriminacijom i govorom mržnje. Najbolje odavanje počasti žrtvama genocida je organizovana i znalačka borba za prevenciju kroz jednakost u našim riječima i djelima.  Naš motiv borbe za istinu i pravdu nije mržnja protiv drugog i drugačijeg, nego oslobađanje žrtve od straha pomoću kulture sjećanja, a u ime bolje budućnosti. Jer oslobađanje žrtve od straha pomoću kulture sjećanja je ljudsko i božje pravo koje traži kaznu zločincima, a dobrim ljudima trasiranje puta kao boljem, sretnijem, humanijem životu. Ne može se sa smetljišta historije iskopati progres, ako istina i pravda izgube, ako mržnja pobjedi ljubav, ako nada izgubi od beznađa. Istraživači moraju imati profesionalnu odgovornost i dovoljno moralne hrabrosti u istraživanju i saopćavanju javnosti naučne istine o genocidu, ali i u borbi protiv negiranja genocida, falsifikovanja sudskih, naučnih i historijskih činjenica o genocidu i veličanju presuđenih ratnih zločinaca.
Odanost istini i pravdi mora se trasirati znanjem, obrazovanjem i naukom. Jer uporno se pokušava ukrasti kultura sjećanja da bi se namjerno i ono što je posebno opasno institucionalno, sakrila istina i pravda. U toj borbi protiv silovanja istine i pravde od čijeg ishoda zavisi ne samo budućnost države BiH, već i svijeta uopšte, glas žrtava i svjedoka genocida, ali i istraživača se mora glasnije čuti. Sudske odluke jesu važne, ali nedovoljne u procesu ne samo institucionalizacije kulture sjećanja, već i u procesu lobiranja protiv laži, negiranja sudskih i historijskih činjenica, namjernog i organizovanog prekrajanja i pisanja lažne historije. Mora se organizovano i znalački suprotstaviti pokušajima lobističkih centara da se žrtvi genocida u BiH nametne ekstremizam. 
IGK nastoji utjecati na svijest ljudi i njihovih kolektiviteta o shvatanju potrebe udruživanja svih ljudskih snaga u borbi protiv genocida, negiranja genocida, falsifikovanja činjenica o genocidu i veličanju ratnih zločinaca ma gdje i u koje vrijeme se oni događali. Tako se reducira prostor brojnim lažima, falsifikatima i falsifikatorima historije, te utjeće na svijest, ponašanje, iskaze i djelanje pojedinaca i grupa koje negiraju genocid. 
Cilj IGK je da okupi što veči broj mladih istraživača koji će postati lideri u oblasti istraživanja genocida, borbe protiv negatora genocida, revizionista historijskih, naučnih i sudskih činjenica o genocidu i glorifikatora presuđenih ratnih zločinaca. Želimo umrežiti, odnosno uvezati te mlade istraživače. Tako čemo stvoriti ljudski potencijal spreman da se uhvati u koštac sa negatorima genocida, revizionistima i glorifikatorima, ali i da lobira za istinu i pravdu. 
 
Press release
Twitter and Google are removing content denying the Srebrenica genocideDirector of the Institute for the Research of Genocide in Canada, Emir Ramić, stated that, like the victims of genocide, neither the researchers have the right to remain silent and forget. “The fight for truth and justice is the basis of our survival and existence, and it is worth fighting for. The Holocaust did not begin with gas chambers. The genocide in BiH did not start with mass killings. They started with national and racial discrimination and hate speech. The best tribute to the victims of genocide is an organized and knowledgeable struggle for prevention through equality in our words and deeds. Our motive for the fight for truth and justice is not hatred against the other and different, but freeing the victim from fear through a culture of remembrance, in the name of a better future. Researchers must have professional responsibility and sufficient moral courage in researching and communicating the scientific truth about genocide, but also in the fight against genocide denial, falsification of judicial, scientific and historical facts about genocide and glorification of convicted war criminals,” said Ramić.

Vijesti: