Vijesti

Povodom kanadskih parlamentarnih izbora - Značajna je uloga kanadskh Bosanaca i Hercegovaca i njihovih organizacija i zajednica u jačanju Kulturnog mozaika, kanadskog društvenog oblika

Povodom kanadskih parlamentarnih izbora - Značajna je uloga kanadskh Bosanaca i Hercegovaca i njihovih organizacija i zajednica u jačanju Kulturnog mozaika, kanadskog društvenog oblika   

U Kanadi se 20. 09.. 2021.održavaju parlamentarni izbori. Sloboda kanadskog društva omogućava očuvanje i jačanje bosanskohercegovačke historije, kulture, tradicije, bosanskog jezika. Pred kanadskim Bosancima i Hercegovcima je novo samoodređenje, vlastita nacionalna demokratizacija, kolektivna i individualna inicijativa, povezivanje intelektualnih i svih drugih nacionalnih vrijednosti. Kanadski Bosanci i Hercegovic nisu nikakvo strano tijelo u kanadskom društvenom sistemu, već njegov bitni, razvojni, organski, konstruktivni dio. Zbog toga istovremeno sa otporom prema asimilaciji trebaju razvijati potrebu integracije u kanadski društveni sistem, prihvatanjem svih onih vrijednosti koje nisu u suprotnosti sa bosanskohercegovačkom tradicijom. Za realizaciju toga cilja potreban je politički angažman u Kanadi, uključujući i kandidovanje za parlament Kanade, uključivanje u politički rada kanadskih parlamentarnih partija i druge slične aktivnosti. Kada su izbori u pitanju  naglašavamo obavezu da pomognu onim kandidatima koji podržavaju vrijednosti istine, pravde, slobode i jednakosti. Podržite one političke partije i kandidate koji su dali svoj doprinos da se bosanski jezik prizna u Kanadi, da se narodno ime Bošnjak upotrebljava u kanadskim statističim podacima, da Kanadski parlament usvoji dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici i BiH, da se Svjetski dan bijelih traka adekvatno obilježi u Kanadi, da Kanadski muzej za ljudska prava ima stalnu postavku o genocidu u Srebrenici i BiH, da se o genocidu u Srebrenici i BiH uči u kanadskim školama, da imamo parlamentarnu peticiju koju je potpisalo više hiljada Kanađana o krivičnom sankcionisanju negatora genocida u Srebrenici, da se podigne spomenik žrtvama genocida u Srebrenici u Kanadi. Važno je da kanadsko društvo prepozna opasnosti od govora mržnje i na odgovarajući način zaštiti manjine od eskalacije mržnje i diskriminacije. Bitno je da se podrže kandidati koji osuđuju govor mržnje i negiranje države BiH i negiranje genocida u BiH i svijetu. Izbori u Kanadi predstavljaju ključni trenutak za kanadske Bosance i Hercegovce, da izaberu predstavnike čija politika će pozitivno uticati na bosanskohercegovačku zajednicu u Kanadi i na državu BiH. Zato je veoma važno da ispune svoju građansku dužnost i glasaju na predstojećim izborima i da tako izraze svoje demokratsko pravo na glas i mišljenje. Značajna je uloga kanadskh Bosanaca i Hercegovaca i njihovih organizacija i zajednica u jačanju Kulturnog mozaika, kanadskog društvenog oblika egzistencije prihvatanja, priznavanja, poštovanja i tolerisanja drugog i drugačijeg.
Na kraju ovakav obim i žestina protesta u predizbornom periodu, do sada nisu zabilježeni u Kanadi. Kanada je zemlja demokratije i prava svakoga da izražava svoje mišljenje, ako ono ne prelazi norme profesionalnog ponašanja. Protestovati jeste demokratski ali pod uslovom da su pristojni i demokratski, ne vrijeđajući ličnost kandidata koji predstavlja svoju stranku.

Emir Ramić
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: