Vijesti

IGK: Nastavlja se diskriminacija učenika bošnjačke nacionalnosti u RS-u

IGK: Nastavlja se diskriminacija učenika bošnjačke nacionalnosti u RS-u

Danas kada počinje nova školska godina u BiH. Ali i  nastavlja se  diskriminacija učenika bošnjačke nacionalnosti u obrazovnom sistemu bh. entiteta RS. Uprkos presudama Ustavnog suda BiH, vlasti ovog entiteta nastavljaju vršiti diskriminaciju, kršiti prava djece i negirati bosanski jezik. Vlasti bh. entiteta RS u želji da potpuno pravoslaviziraju i etnički očiste obrazovni proces krše ljudska prava i slobode što je izričito zabranjeno zakonom i Ustavom. Obrazovni proces i škole u bh. entitetu RS obiluju i drugim vidovima diskriminacije kao što su nazivi škola, pravoslavna školska slava, usaglašen nastavni proces sa Srbijom, tretiranje pravosnažno presuđenih ratnih zločinaca za genocid kao heroja u udžbenicima itd. Institut za istraživanje genocida Kanada je pozvao sve subjekte međunarodne zajednice u BiH da se  angažuju na uklanjanju diskriminacije u obrazovnom procesu u ovom entitetu. Bošnjaci u ovom entitetu nemaju ustavni kapacitet da se izbore sa ovako sveobuhvatnom sistemskom diskriminacijom koju provodi vlast entiteta sa ciljem ponovnog mirnodopskog ekonomskog, obrazovnog i svakog drugog progona Bošnjaka iz ovog entiteta. Institut za istraživanje genocida Kanada ostaje ustrajan, uporan i dostojanstven u borbi za osnovna ljudska prava i slobode.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: