Vijesti

Politika Velike Srbije, koja potiče još iz vremena Draže Mihajlovića, sprovodi se danas kroz srpsko jedinstvo.

Politika Velike Srbije, koja potiče još iz vremena Draže Mihajlovića, sprovodi se danas kroz srpsko jedinstvo. Ona je jasno definisana dokumentima SANU-a, konkretno Memorandumima 1 i 2. Prvi je napisan 1986. godine, dok je drugi novijeg doba i datira iz 2011. godine. Radi se o opasnom geostrateškom srbovanju na prostoru Balkanu po naredbi vrha Srbije i vrha bh. entiteta RS. Ovakve manifestacije za BiH predstavljaju veliku opasnost i neizvjesnost, te nas podsjećaju na presude međunarodnih sudova za najteže oblike zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Nova velikosrpska, nacionalistička ideologija se sada relizuje kroz kulturu i vjeru, kako bi se stvorila kohezija srpskog stanovništva u regionu. Demonstracija moći i pozivi srpskih, velikonacionalističkih  zvaničnika na kreiranje "srpskog sveta" i političko ujedinjenje 1,3 miliona Srba koji žive u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu putem isticanja državne zastave bilo gdje da žive u regionu ili u svijetu kako bi obilježili Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave je zapravo poziv na kampanje u BiH, Hrvatskoj i na Kosovu s ciljem formiranja "Velike Srbije”. Usvajanjem diskriminatorskog, anticivilizacijskog Zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma, po hitnom postupku u Narodnoj skupštini bh. Entiteta RS kojim se podstiče i privileguje srpski jezik i srpska nacionalna kultura, a bosanski i hrvatski jezik i njihove kulture, kao i ostalih, dovode se u diskriminatorski položaj je negiranje i marginalizovanje bošnjačkog i hrvatskog jezika i njihovog identiteta u ime neljudske predstave o bh. entitetu RS kao isključivo srpskoj administrativnoj jedinici u državi BiH. Legalizovanje i normiranje sistemske diskriminacije bosanskog jezika u bh. entitetu RS je rušenje kulturnog integriteta i suverenitet države BiH.

IGK

Vijesti: