Vijesti

Odgovor iz ureda gradonačelnice Sarajeva

Uvaženi gospodine Ramić,
 
zahvaljujemo se na Vašem emailu i iskazanom interesu. Arhiva Haškog tribunala je već javno dostupna svim istraživačima, novinarima, studentima i uopće javnosti. Mandat Centra i jeste pružiti pristup javno dostupnim arhivama Centra. Medjutim arhiv nije samo nama dostupan, arhiv je dostupan putem online prijave na adresi : www.mksj.org svim zainteresiranim subjektima. Sudski arhiv ostaje vlasništvo MKSJ-a kao i sva papirna arhiva što je definisano Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN- broj 1966/2010 kojom se osniva Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove UN-a (MRMKS/Mehanizam) koji je pravni nasljednik MKSJ-a (MKSJ je nakon 24. godine prestao sa radom 31.12.2017. godine) i koja sadrži odredbu prema kojoj su „MKSJ i MRMKS dužni da sarađuju sa zemljama bivše Jugoslavije, i to putem uspostave informativnih i dokumentacionih centara, tako što će im omogućiti pristup javnim spisima MKSJ i Mehanizma, uključujući i pristup preko njihovih web stranica“.
 
Mandat Informativnog centra je definisan Memorandumom o razumijevanju između krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Grada Sarajeva za razvoj Informativnog centra u Sarajevu od 29.11.2016. godine. 

Takodje Vam dostavljamo u prilogu MOR gdje ćete se moći upoznati sa mandatom Centra. Stavka 10.1 Memoranudma definiše korištenje Arhiva kao i dostupnost javnim podacima i načinu korištenja dokumenata dostupnih u  sudskim bazama arhiva.

U sklopu Informativnog Centra djeluje savjetodavno tijelo odnosno Savjet gradonačelnice i savjet MRMKS-a koji zajedno sa gradonačelnicom grada Sarajeva u saradnji sa Mehanizmom učestvuju u kreiranju politika, aktivnosti i  odlučivanja o uspostavljanju buduće saradnje Centra. S tim u vezi, molimo da nam dostavite više informacija o Vašem cijenjenom Institutu, mandatu, djelokrugu, partnerima i saradnicima na projektima kao i da nam pobliže definišete module moguće saradnje Informativnog centra i Vašeg Instituta.

Sve informacije koje dostavite biće upućene Savjetu gradonečalnice za razvoj Informativnog centra te ćemo Vas o Vašem upitu blagovremeno obavijestiti. 

Zahvakjujemo na strpljenju.

S poštovanjem,

image.png

Ismena Čaušević


Stručna savjetnica 

 

 

Grad Sarajevo

Gradska služba za poslove Informativnog centra o MKSJ


Hamdije Kreševljakovića 3.
71 000 Sarajevo
tel: 033/292 822

Vijesti: