Vijesti

Odluka Ustavnog suda

Pozdravljamo odluku Ustavnog suda BiH. Ona je sasvim logična i zasnovana je na prijašnjim odlukama Ustavnog suda. To znači da je definitivno Bosna i Hercegovina postala i zemlja i država. Znači da ima svoju teritoriju, a to ne znači da ljudi koji žive na njenoj teritoriji neće moći koristiti šume, rijeke, vode, zrak, ali se mora znati u pravno-političkom poretku ko je titular te imovine. Svugdje na svijetu se zna državna imovina. 
IGK

 

Vijesti: