Vijesti

IGK reakcija na skandaloznu, anticivilizacijsku, dehumanizirajuću izjavu predsjedavajućeg Nobelovog komiteta

IGK reakcija na skandaloznu, anticivilizacijsku, dehumanizirajuću izjavu predsjedavajućeg Nobelovog komiteta koji je rekao: "Ponosan sam na nagradu Handkeu

Dati Nobelovu nagradu negatoru genocida i simpatizeru ekstremizma je do sada najveći udar na istinu, pravdu, kulturu sjećanja, UN i internacionalne sudove UN, međunarodni pravni poredak. Posebno je to udar na žrtve ne samo genocida u Srebrenici, već i za žrtve svih strašnih zločina u ljudskoj historiji, uključujući i žrtve holokausta.
Srebrenica, BiH, Evropa i svijet, puni preživjelih žrtava i svjedoka strašnih zločina, zaslužuju bolje članove Švedske akademije, koji neće zločine i zločince nagrađivati i veličati. Kako se žrtve mogu nadati pravdi pored Švedske akademije u kojoj je poražena ljudskost, koja nastavlja zločinačku tradiciju Srpske akademije nauka, institucionalno revidirajući historijske, sudske i naučne činjenice u cilju izjednačavanja žrtve i zločina za korist ideje Velike Srbije koja još nije poražena. Zato će okorjelost Švedske akademije koja daje Nobelovu nagradu negatoru genocida koji će podržati sljedeći genocid, ostati zabilježena za potomstvo kao jedan od najcrnjih dana u historiji čovječanstva.
Zauvijek uništivši svoju reputaciju, Švedska akademija ide kraju sebe kao moralne institucije. Oni koji negiraju odluke internacionalnih sudova, koji narušavaju internacionalno pravo, pravdu i istinu
koji pokušavaju revidirati historiju u ime ekstremizma pripadaju historijskom neljudskom odpadu protiv koga se na žalost i danas još više trebamo boriti. Možemo i hoćemo.
Švedska akademija je postala promotor negiranja genocida u Srebrenici kao zadnje faze njegovog potpunog izvršenja, promotor antibosanske koalicije, promotor ideje Velike Srbije, koja neprekidno rastura BiH i pokušava svim sredstvima da pokaže da je BiH jedna neuspjela država, promotor osamostaljenja Republike Srpske i njenog ujedinjenja sa Srbijom. Švedska akademija se bavi teritorijama, a ne Nobelovim moralnim vrijednostima. Srbiji koja nikada nije odustala od Republike Srpske i razbijanja BiH sada se pridružila i Švedska akademija.
Pozivamo na buđenje u poremećenom svijetu koji razara ljudski duh i svijest, ostavljajući ljude u konstantnom strahu, gdje neljudi vladaju i laž proglašavaju istinom, zločin smatraju dobrom.
Nobelova nagrada Peter Handkeu nas budi, da vidimo stvari kakve su, da postanemo svjesni položaja u kojem se nalazimo, da tražimo putove izlaza, da u tome budemo hrabri, jedinstveni, obrazovani i stručni. I poruka Švedskoj akademiji – Jeste ponizili žrtve, ali žrtve nikada neće biti poražene jer je istina i pravda na njihovoj, ne na vašoj strani.
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: