Vijesti

Enciklopedije Bošnjaka, tom 1 i 2.

Upravo sam informisan da je svijetlo dana ugledalo izuzetno značajno djelo Enciklopedije Bošnjaka, tom 1 i 2. autora dr. Nazifa Veledara. Zajedno sa prethodnim djelom Leksikona znamenitih Bošnjaka, dr. Veledar je dao izuzetno velik doprinos bošnjačkom nacionalnom blagu i kulturno-historijsko-znanstvenim dostignućima Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. Cast mi je sto sam od autora odabran biti u jednom historijskom djelu koje obuhvata stvaralaštvo bošnjačkog naroda. To je velika čast, ali i obaveza da se nastavi borba za očuvanje i jačanje bošnjačkih historijskih, kulturnih, tradicijskih vrijednosti, borba za očuvanje i jačanje jedne i jedine matične države Bošnjaka, Bosne i Hercegovine.
Ova velika enciklopedija je jasan i direktan odgovor na propagande uperene protiv bošnjačkog naroda, odnosno bošnjačkog nacionalnog blaga i kulturno-historijsko-znanstvenih dostignuća Bošnjaka i Bosne i Hercegovine.
Hvala dr. Veledar.

Vijesti: