Vijesti

Tuzba

TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Ul. Kraljice Jelene 88

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Podnosilac krivične prijave: Institut za istraživanje genocida Kanada, zastupan od prof. dr. Emir Ramić, direktor. 

 

Osumnjičena: Željka Cvijanović, predsjednica bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska.

 

Radi: kršenja Zakona o zabrani negiranja genocida kao i zbog pokušaja rušenja ustavno pravnog poredka Bosne i Hercegovine i narušavanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta, nezavisnosti, političko pravnog subjektiviteta države Bosne i Hercegovine.

 

KRIVIÄŒNA PRIJAVA

 

Osumnjičena je svojim javnim postupanjem, s ciljem izazivanja meÄ‘unacionalne netrpeljivosti, razdora i mržnje, svjesno i namjerno donijela ukaz prema kojem u tom bosanskohercegovačkom entitetu ne važe izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je donio bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida i drugih zločina koji su utvrÄ‘eni pravosnažnim presudama meÄ‘unarodnih i nacionalnih sudova, na koji način je počinila krivično djelo iz člana 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj: 46/21). Osumničena je tako opasno derogirala ustavno pravni poredak države Bosne i Hercegovine kršeći odredbe ustava Bosne i Hercegovine, odredbe Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma, što ima veoma opasne reprekusije na mir i bezbjednost ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu i šire.  

 

DOKAZ:

 

Kao dokaz iznijetih tvrdnji predajemo materijalne dokaze iz medija:

 

https://www.slobodnaevropa.org/a/ukaz-predsjednica-republike-srpske-inzkov-zakon-/31506458.html

 

OBRAZLOŽENJE

 

Svojim postupanjem osumnjičena je, s ciljem izazivanja meÄ‘unacionalne netrpeljivosti, razdora i mržnje, svjesno, namjerno i javno donijela ukaz prema kojem u tom bosanskohercegovačkom entitetu ne važe izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je donio bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida i drugih zločina koji su utvrÄ‘eni pravosnažnim presudama meÄ‘unarodnih i nacionalnih sudova na koji način je počinila krivično djelo iz člana 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj: 46/21).

Navedenim postupkom - ukazom osumnjičena direktno krši odredbe ustava Bosne i Hercegovine, odredbe Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma, što ima veoma opasne reprekusije na mir i bezbjednost ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu i šire i opasno narušava ustavno pravni poredak Bosne i Hercegovine i teritorijalni integritet, suverenitet, nezavisnost, političko pravni subjektivitet države Bosne i Hercegovine.

Izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Inzko važe na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Entitetski ukazi ne mogu osporiti odredbe Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Naprijed iznijeti materjalni dokazi su od strane osumnjičene nedvosmisleno svjesno kršenje odredbe člana 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Član 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine glasi:

„(3) Ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrÄ‘en pravosnažnom presudom u skladu s Poveljom MeÄ‘unarodnog vojnog suda pridruženom uz Londonski sporazum od 8. avgusta 1945. ili MeÄ‘unarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili MeÄ‘unarodnog krivičnog suda ili suda u Bosni i Hercegovini, a usmjereno je protiv grupe osoba ili člana grupe odreÄ‘ene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, i to na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv takve grupe osoba ili člana takve grupe, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. “

  

Zbog svega navedenog, smatramo da postoji osnovana sumnja da su u djelovanju osumnjičene, Željke Cvijanović, predsjednice bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska ostvarena sva bitna obilježja krivičnog djela iz odredbe člana 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine te

 

PREDLAŽEMO

 

da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine hitno poduzme sve Zakonom predviÄ‘ene radnje i aktivosti te protiv osomnjičene pokrene krivični postupak u skladu sa Zakonom.

 

 

Podnosilac prijave:

Institut za istraživanje genocida Kanada

Zastupan od prof. dr. Emir Ramić, Direktor

 

105 Chamomile Drive

Hamilton, Ontario

L8W 0B9

Canada

info@instituteforgenocide.org

ramicemir123@gmail.com

 

U Hamiltonu 15. 10. 2021. godine

 

 

Vijesti: