Vijesti

Odgovor Sanji Vulić

Odgovor Sanji Vulić
Negiranje genocida i negiranje bosanskohercegovačke države je radikalno nečovječan i apsolutno podao koncept. Zato pozivamo sve prijatelje istine i pravde, sve borce za zaštitu ljudskih prava i sloboda na akciju protiv negiranja genocida i negiranja države BiH. Zbog uspješnog suzbijanja svih vrsta diskriminacija i opresija kako bi se svijetu pokazalo da zločinac nema šanse. Zauzmite se za ljudska prava i ljudsko dostojanstvo borbom protiv negiranja genocida i negiranja države BiH.
Istina i pravda su sastavni dio nasih aktivnosti i sastavni dio bolje budućnosti BiH i svih njenih graÄ‘ana i naroda. Naš motiv borbe za istinu i pravdu nije mržnja protiv drugog i drugačijeg, nego oslobaÄ‘anje žrtve od straha pomoću kulture sjećanja, a u ime bolje budućnosti. Jer oslobaÄ‘anje žrtve od straha pomoću kulture sjećanja je ljudsko i božije pravo koje traži kaznu zločincima, a dobrim ljudima trasiranje puta kao boljem, sretnijem, humanijem životu. Ne može se sa smetlišta historije iskopati progres, ako istina i pravda izgube, ako mržnja pobjedi ljubav, ako nada izgubi od beznaÄ‘a. U toj borbi za istinu i pravdu vodimo se sudskim, naučnim i historijskim činjenicama o agresiji na RBiH i genocida nad Bošnjacima i ne zanamaju nas antidržavni, antibosanski elementi i njihov jalov pokušaj da derogiraju  istinu i  pravdu, negiraju državu, narod i jezik. Ne obaziremo se na prijetnje udružene antibosanske koalicije u dijaspori i matici. 
/E. R. /

Vijesti: