Vijesti

VELIKI UDAR NA DRŽAVU BOSNU I HERCEGOVINU

VELIKI UDAR NA DRŽAVU BOSNU I HERCEGOVINU
Zastupnici Narodne skupštine bh. entiteta RS su usvojili prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima kojim se planira osnivanje para institucije Agencije za lijekove i medicinska sredstva bh. entiteta RS. 
Zakonom o Agenciji za lijekove bh. entiteta RS predviđeno je da taj entitet ima sve dužnosti i nadležnosti Agencije za lijekove BiH, poput izdavanja dozvola za uvoz i promet lijekova, kontrole kvalitete, izdavanja certifikata i slično.
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima bh. entiteta RS predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti i nesmetanog funkcioniranja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Prema Ustavu BiH, entiteti su dužni u potpunosti poštivati Ustav i odluke državnih institucija, poput Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima BiH. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je jedina institucija u BiH koja je ovlaštena, sposobna i opremljena da osigura da lijekovi i medicinski ureÄ‘aji koji su u upotrebi u BiH budu sigurni, kvalitetni i efikasni. To je ujedno i jedina takva agencija koja je osnovana i radi u skladu sa EU Acquis, kao uvjet za BiH u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Svako poništavanje ove reforme direktno je usmjereno protiv zaštite javnog zdravlja, a time i opasan i nepotreban rizik po živote i dobrobit svih graÄ‘ana BiH. Narodna skupština bh. entiteta RS je ovom nezakonitom odlukom direktno udarila na ustavno pravni sistem države BiH. Tražimo hitno rekaciju viskog predstavnika u BiH jer je ovo samo početak u vrlo opasnih napada na državu BiH koji ukoliko se blagovremeno ne reaguje mogu imati nesagledive posljedice. Od članova Predsjedništva BiH tražimo podnošenja krivične prijave protiv ministra zdravstva u Vladi RS Alena Šeranića zbog pokušaja nezakonitog razvlašÄ‡ivanja državne Agencije za lijekove i formiranja parainstitucije u vidu Agencije za lijekove i medicinska sredstva bh. entiteta  RS. 
IGK

Vijesti: