Vijesti

Nihad Ademi

Juče nas je napustio veliki borac za istinu, pravdu, kulturu sjećanja. Na bolji svijet je otišao veliki humanista, logoraš Omarske, autor filma: “ Bijeli balon” .Rad i djelo Nihada ostaje trajna insopiracija istrživačima genocida, borcima za istinu i pravdu i aktivistima ljudskih prava i sloboda u kontinuiranoj borbi za bolji svijet u kome će vladati mir.
Neka je lahka bosanskohercegovačka zemlja Nihadu Ademiju.
IGK

Vijesti: