Vijesti

In memoriam, Safet Kadić (1949‒2021)

In memoriam, Safet Kadić (1949‒2021)

Na bolji svijet je preselio istaknuti član Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada profesor Safet Kadić. Napustio nas je čovjek i pjesnik koji je kontinuirano dizao svoj glas kao vječnu ljudsku pobunu protiv zla i zločina. Safete, hvala Ti u ime budućih generacija naše djece koja će se odgajati na tvojim stihovima poeme Hava majka Pridorka, poeme što je postgenocidna kompilacijska replika Skenderu posvećena ucviljenim i unesrećenim bosanskim majkama, hhvala ti na tvojim riječima pobune protiv zla, hvala ti na tvojim riječima podrške borcima za istinu i pravdu.

“Sva bol ovoga svijeta slila se tokom genocidne agresije na Bošnjake u njihovoj zemlji Bosni u golubije srce plemenite bosanske majke, koja može izdurati što niko ne može ni zamisliti! Može li se tolika bol pretočiti u pjesmu više je umjetničko, nego stvarno pitanje surovog života. I da je ova patriotska pjesma Safeta Kadića milion puta potresnija, nego što jest, i da je hiljadu bosanskih pjesnika razlilo ovoliku patnju i bol u svoje najbolje pjesme, kao što nije, ne bi bilo dovoljno da izrazi ni stoti dram sklupčanog bola, jada i čemera naših hudih majki, kojima su krvoloci na pravdi Boga pomorili tolike sinove. Puklo bi i kameno srce”! Akademik Abdualh Sidran.

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: