Vijesti

Javni odgovor Lidiji Dimkovska, autorici teksta "Jugoslavija u mom životu, moj život u Jugoslaviji u 10 tačaka”, objavljenog 27. 10. 2021. godine na portalu Nomad.ba

30. 10. 2021.

Tražimo javno izvinjenje autorice zbog negiranja genocida u Srebrenici

 

Javni odgovor Lidiji Dimkovska, autorici teksta "Jugoslavija u mom životu, moj život u Jugoslaviji u 10 tačaka”, objavljenog 27. 10. 2021. godine na portalu Nomad.ba

https://nomad.ba/dimkovska-jugoslavija-u-mom-zivotu-moj-zivot-u-jugoslaviji-u-10-tacaka

IzmeÄ‘u ostalog autorica u tekstu piše: "U Strazburu 1995. godine, negde u vreme masakra u Srebrenici, desilo se čudno okupljanje na koje sam bila pozvana zajedno sa još mladih Jugoslovena, roÄ‘enih u sedamdesetim”. 

 

Upotrebe neadekvatne riječi „masakr“ znači negiranje genocida u Srebrenici. Jer u Srebrenici nije bio masakr. U Srebrenici je bio genocid. Genocid u Srebrenici nije stvar ničijeg misljenja. To je sudski dokazana i priznata činjenica MeÄ‘unarodnog suda pravde i MeÄ‘unarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. 

 

Upotreba riječi masakr negira sudsku, naučnu i historijsku činjenicu o jedinom, pravno dokazanom genocidu poslije holokausta u Evropi. Negiranje genocida blokira mogućnost pravde, istine i oporavka i negira budućnost za preživjele žrtve. Negiranje genocida i srpski nacionalizam, koji se sve do sada nisu kažnjavali, pokazali su se kao otrovna kombinacija koja je napravila novu fazu negiranja poznatu kao trijumfalizam: trijumfalizmom se slave genocidna zvjerstva.

 

Negiranje i trijumfalizam negiraju ljudsko pravo žrtava na istinu, naročito pravo onih koji ostatke voljenih još nisu pronašli ili nisu identificirali. Negiranje i trijumfalizam, za preživjele, predstavljaju prijetnju budućim genocidima. Preživjeli, od kojih su sada mnogi u poznim godinama života, ne zaslužuju nove traume psiholoških tortura negiranja i trijumfalizma.

 

Pokušaji negiranja ili umanjivanja genocida u Srebrenici trebaju biti zabranjeni. Cilj negiranja genocida je pokušaj da se promijeni sadržaj povijesnih činjenica o agresiji na RBiH. Napadi na istinu i pravdu su posebno intezivirani u vremenu kada se iz faze negiranja i relativiziranja genocida i masovnih zločina u BiH prešlo u fazu njihovog veličanja. Radi se o nezapamćenom iživljavanju na preživjelim žrtvama agresije i genocida.

 

Poručujemo negatorima genocida da BiH nikada neće postati ljudska pustinja postavljena na masovnim grobnicama žrtava koju će antibosanska koalicija oblikovati po svojim potrebama, za svoje nacionalističke ciljeve. 

Tražimo od autorice Lidije Dimkovske da se javno izvine žrtvama genocida u Srebrenici, posebno Majkama Srebrenice. To je minimum ljudskosti koje autorica treba javno pokazati.

 

Dr. Emir Ramić

Direktor Institute za istraživanje genocida Kanada 

Dr. Zečir Ramičilović

Zastupnik iz reda bošnjačkog naroda u Skupštini Republike Sjeverne Maked

Vijesti: