Vijesti

Optužujemo!

Optužujemo!

Da, optužujemo! Sve one koji su Bosnu i Hercegovinu ostavili bez diplomatske odbrane u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi.

Sve one koji su najjaču političku polugu koj smo prema svijetu imali pretvorili u slamku i najjači adut konvertirali u nerad, nered i pretvaranje, sve one koji su BiH ostavili spuštenog garda pred nasrtajima bijesnih i nezasitih vele-separatista.

Sve one koji su dopustili Miloradu Dodiku da zavlada u Vašingtonu i Otavi, da aktivira svoje lobiste, da podredi ambasade Bosne i Hercegovine u SAD i Kanadi svojim separatističkim interesima, da mijenja karakter rata u BiH, pozivamo dakle na odgovornost.

Da, optužujemo sve one koji su doveli do toga da ambasade Bosne i Hercegovine u Sjevernoj Americi postanu legla sepatarizma, laži, obmane  i nepravde. Da se bez posljedica igraju državnim simbolima, ne spuštaju zastavu za 11. juli bez ikakvih posljedica, da državne simbole tretiraju kao krpe, da rade i pričaju protiv Bosne i Hercegovine.

Optužujemo prvo sebe što smo se doveli u ovu situaciju. Ali tražimo političku i ličnu odgovornost. Svedeni smo na osjećaj nezadvoljstva, nespokoja, na osjećaj bezemljaštva.

Zbog diplomatije država opstaje ili propada. Diplomatija je i kultura i civilizacija, diplomatija je i dijalog i istina. Sposobna diplomatija spašava državu, vidjeli smo već kako to izgleda tokom agresije na BiH. Nesposobna diplomatija urušava državu, vidimo sada kako to izgleda. Već smo upozoravali da se rat u BiH nastavlja drugim sredstvima, izmeÄ‘u ostalog i diplomatskim, ali negiranje sopstvene države od strane nekih bh ambasadorea i diplomata, negiranje državnih simbola i nečinjenje onih koji su odgovorni da to spiječe, stavlja državu i diplomatiju u bestidni pokeraški položaj i farizejstvo. 

U ambasadama BiH u Vašingtonu i Otavi niko ne predstavlja bosanskohercegovačke državne interese u momentu kada je BiH napadnuta od antibosanske koalicije. Treba li to dokazivati? Država je izdana od ambasadora koje je postavio Milorad Dodik i koji zastupaju njegove, secesionističke, antibosanske politike. Ukazujemo na najteže diplomatske mahinacije najviših političkih zvaničnika i njihovih predstavnika u rangu ambasadora koji ruše Bosnu i Hercegovinu u Vašintonu i Otavi. 

Vrijeme je za akciju. Povedite akciju gospodo i gospođe za koju ste politički i krivično zaduženi u okviru zakletve koju ste položili.

Vijesti: