Vijesti

Autorica Lidija Dimkovska se izvinula za upotrebu riječi masakr, umjesto genocid.

08. 11. 2021.
IGK: Saopćenje
Još jedna pobjeda istine o genocidu u Srebrenici i pravde za žrtve genocida.
Autorica Lidija Dimkovska se izvinula za upotrebu riječi masakr, umjesto genocid.
Prije nekoliko dana Emir Ramić direktor Instituta za istraživanje genocida Kanda i Zečir Ramičilović, član Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanda i zastupnik iz reda bošnjačkog naroda u Skupštini Republike Sjeverne Makedonije uputili su javni odgovor Lidiji Dimkovska, autorici teksta 'Jugoslavija u mom životu, moj život u Jugoslaviji u 10 tačaka', objavljenog 27. 10. 2021. godine na portalu Nomad.ba.
IzmeÄ‘u ostalog autorica u tekstu piše: U Strazburu 1995. godine, negde u vreme masakra u Srebrenici, desilo se čudno okupljanje na koje sam bila pozvana zajedno sa još mladih Jugoslovena, roÄ‘enih u sedamdesetim”. 
U javnom odgovoru autorici stoji izmeÄ‘u ostalog: ”Upotrebe neadekvatne riječi „masakr“ znači negiranje genocida u Srebrenici. Jer u Srebrenici nije bio masakr. U Srebrenici je bio genocid. Genocid u Srebrenici nije stvar ničijeg misljenja. To je sudski dokazana i priznata činjenica MeÄ‘unarodnog suda pravde i MeÄ‘unarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Upotreba riječi masakr negira sudsku, naučnu i historijsku činjenicu o jedinom, pravno dokazanom genocidu poslije holokausta u Evropi. Negiranje genocida blokira mogućnost pravde, istine i oporavka i negira budućnost za preživjele žrtve. Negiranje genocida i srpski nacionalizam, koji se sve do sada nisu kažnjavali, pokazali su se kao otrovna kombinacija koja je napravila novu fazu negiranja poznatu kao trijumfalizam: trijumfalizmom se slave genocidna zvjerstva”. Na kraju pisma Instituta za istraživanje genocida zatraženo je od autorice Lidije Dimkovske da se javno izvine žrtvama genocida u Srebrenici, posebno Majkama Srebrenice kao minimum ljudskosti koje autorica treba javno pokazati. 
Autorica Lidija Dimkovska je poslala sljedeću poruku Institutu za istraživanje genocida Kanada:
“Nkada nisam negirala genocida u Srebrenici i ako bi pročitali moja djela vidjeli bi da je tako. Srebrenica je rana u mom životu i  prisutna i u mojoj literaturi. To je jasno i iz eseja koji ste pročitali i komentirali. Rječ masakr je svirepo ubistvo ljudi kojeg apsolutno ne odobravam. Ako Vam toliko smeta riječ masakr onda se izvinjavam zbog toga. Ali mora da znate da koristim u mojim djelima i riječ genocid, ali u eseju mislim da je riječ masakr u svom suštinskom smislu bio isto tako jak i jasan. Iz koneksta bi morali shvatiti da ga potpuno osuÄ‘ujem”. 
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: