Vijesti

Ovaj moćni dan završavamo divnim bojama zastave BiHOvaj moćni dan završavamo divnim bojama zastave BiH na centralnom elektronskom simbolu Hamiltona. Dan koga historija pamti kada su prvi i zadnji put, o svojoj  sudbini i o sudbini BiH odlučivali bosanskohercegovački građani. Ni prije ni poslije toga niko nije pitao građane BiH u kakvoj državi žele da žive. BiH je uvijek bila na iskušenjima. A traje već hiljadu godina. Sve je dolazilo i prolazilo, a BiH je još uvijek tu, okrenuta i sebi i svijetu, spremna da primi sve i da se da onima koji je žele. BiH je geografski u obliku srca. Mi u Kanadi i čitavom svijetu smo srce tog srca. Zato je BiH neuništiva. BiH je bitni simbol budućnosti civilizacije.
/E.R./

Vijesti: