Vijesti

IGK reakcija na Dodikov i Čovićev pokušaj poništavanje Zakona o zabrani negiranja genocida u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

30. 11. 2021.
IGK reakcija na Dodikov i Čovićev pokušaj poništavanje Zakona o zabrani negiranja genocida u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.
 
Pokušaj SNSD i HDZ u Domu narda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o poništavanju Zakona o zabrani negiranja genocida je antiticivilizirajući, dehumanizirajući, neljudski, opasan za mir i stabilnost u svijetu i poguban za međunarodnu pravdu i pravo. Taj potez antibosanskih subjekata degradira državu Bosnu i Hercegovinu, žrtve genocida i  Ujedinjene Nacije i internacionalne pravne i sudske autoritete i dokumente. Tim potezom SNSD i HDZ još jednom jasno pokazuju da su na strani separatističke, antibosanske koalicije, koja sve više i ozbiljnije atakuju na evropsku bosanskohercegova;ku državu, prizivajući njenu etničku podjelu. Istovremeno imamo šutnju međunarodne zahjednice koja upravo pregovara sa negatorima države i negatorima genocida o budućnosti Bosne i Hercegovine. Navedeni antibosanski i antievropski potezi u Domu naroda su na tragu aktivnosti antibosanske diplomatije u kojoj Dodikovi i Čovićevi ambasadori u bitnim sjedištima međunarodne politike direktno rade protiv vlastite države.
 
Dodik i Čoviće su još jednom poslali poruku podrške zločincima, negatorima genocida, revizionistima historijskih, naučnih i sudskih činjenica o jedinom pravno dokazanom genocidu u Evropi poslije holokausta, te poruku glurifikatorima presuđenih ratnih zločinaca, ali i onima koji žele uništiti državu Bosnu i Hercegovinu.
 
Zato Institut za istraživanje genocida Kanada  poziva sve prijatelje istine i pravde da postanu svjesni položaja u kojem se nalazimo, traže putove izlaza, budu hrabri, jedinstveni, obrazovani i stručni u traganju za istinom i pravdom, ali i u borbi za državu Bosnu i Hercegovinu. 
 
Žrtve nikada neće biti poražene jer je istina i pravda na njihovoj strani. Oni koji negiraju odluke internacionalnih sudova, koji narušavaju internacionalno pravo, pravdu i istinu koji pokušavaju revidirati historiju, sudske i naučne argumente, te oni koji u zadnje vrijeme opasno ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenost, nezavisnost i politički subjekjtivitet evropske države Biosne i Hercegovine u ime ekstremizma pripadaju historijskom neljudskom odpadu protiv koga se na žalost i danas još više trebamo boriti. 
 
Mi nastavljamo borbu za bolju budućnosti naše civilizacije, za svijet bez rata i genocida u kome će vladati mir i poštovanje drugog i drugačijeg, u kome će istina ndvladati neistinu, pravda nadvladati krivdu, a kultura sjećanja nadvladati kulturu zaborava. Pridružite se to velikoj ljudskoj misiji argumentovanom borobom protiv negatora genocida, negatora čiji su oličenje Milorad Dodik, Dragan Čović i njihovi sljedbenici.
 
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: