Vijesti

IGK Saopćenje - IGK dobio službeni stav Univerziteta u Beču o genocidu u Srebrenici.

03. 02. 2022.
IGK Saopćenje - IGK dobio službeni stav Univerziteta u Beču o genocidu u Srebrenici.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} uputio je otvoreno pismo rektoru Univerziteta u Beču profesoru Heinzu Werneru Englu, u kojem traži konkretan stav univerziteta po pitanju rada profesora Waltera Manoscheka, negatora genocida u Srebrenici. 

IGK je dobio zvaničan odgovor Univerziteta u Beču u kome se kaže:
"U vezi sa izvještajem o genocidu u Srebrenici koji je naručila Republika Srpska, Univerzitet u Beču želi naglasiti: Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde presudili su da masakr u Srebrenici predstavlja genocid. Univerzitet u Beču se slaže sa ovom ocjenom. Ovo je službeni stav Univerziteta u Beču. Bilo koja suprotna tvrdnja nema činjeničnu osnovu”.

IGK pozdravlja stav Univerziteta u Beču kojim priznaje presude međunarodnih sudova o genocidu u Srebrenici. 

Na žalost nismo dobili stav Univerziteta u Beču po pitanju profesora Waltera Manoscheka, negatora genocida u Srebrenici, koji radi za univerzitet i što smo takođe tražili. Stav IGK je da negator genocida u Srebrenici, odnosno negator međunarodnih sudova i njihovih osnivača, Ujedinjenih nacija, negator međunarodne pravde, ne može koristiti respektabilnu akademsku instituciju za svoja anticivilizacijska djela, negiranja genocvida u Srebrenici. Pitamo se da li bi negatori holokausta mogli raditi u akademskim institucijama. Istovremeno negator genocida ne može u akademskom i obrazovnom prostoru odgajati mlade osobe koji trebaju biti nosioci borbe protiv novih genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. IGK će o ovome stavu nastaviti korespondenciju sa Univerzitetom u Beču.

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: