Vijesti

Plan rada i smjernice
 za koordinisano obilježavanje 1. i 6. marta 2022.

Plan rada i smjernice
za koordinisano obilježavanje 1. i 6. marta 2022.

Tokom osnivačkog sastanka Koordinacionog Odbora za globalno obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine kao i Dana zahvalnosti 1. i 6. marta 2022., a pod motom „The World For Bosnia i Herzegovina“, odlučeno je da se dalji rad odbora i organizacija skupova po svijetu koordiniše i odvija na osnovu sljedećeg plana rada i smjernica koje bi bile poštovane u svakoj zemlji koja ima učesnike u radu Odbora.

UVOD

S obzirom na trenutnu političku i sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini smatramo nužnim i potrebnim da se građani i građanke porijeklom iz BiH koji žive u inostranstvu, organizuju i javno oglase kao znak protesta na konstantne i ozbiljne napade na ustavno pravni poredak Bosne i Hercegovine, kao i zbog mogućeg ugrožavanja mira uzrokovanim radikalnim i protuzakonitim odlukama i politikama.

Nakon uspješnih protesta 10. januara 2022. u 35 gradova u 14 zemalja, planirani su skupovi 1. i 6. Marta 2022. po cijelom svijetu. Koordinacioni Odbor se trenutno sastoji od predstavnika iz sljedećih zemalja: Švedska, Danska, Norveška, Finska, Nizozemska, Njemačka, Austrija, Francuska, Švicarska, Hrvatska, Italija, Velika Britanija, SAD, Kanada, Australija, Bosna i Hercegovina (a od 2.2. i Belgija i Irska).

SMJERNICE ZA GLOBALNO OBILJEŽAVANJE

1. Dan nezavisnosti 1. mart se tradicionalno i na razne načine obilježava u cijelom svijetu u organizaciji udruženja Bosanaca i Hercegovaca. Koordinacioni odbor je odlučio da ne preuzima ulogu niti odgovornost za sadržaj programa i organizaciju skupova 1. marta 2022., osim da putem svojih globalnih kanala širi informacije. Ova godina je 30-godišnjica nezavisnosti BiH.

2. Dan zahvalnosti 6. mart je novina od 2022. godine i ima za primarni cilj da predstavi Bosnu i Hercegovinu kao državu i Bosance i Hercegovce u državama i sredinama u kojima žive. Simultano okupljanje građana u dvadesetak zemalja svijeta će, uz dobru medijsku pažnju i koordinisan rad Odbora, dovesti do većeg isticanja BiH i njenih građana po svijetu, a time i

povećati pažnju za trenutnu krizu u državi, što je i jedan od ciljeva okupljanja. Da bi efekat i odjek skupova bio što veći, nužno je da se aktivnosti pred 1. i 6. mart usaglašavaju, kao i program skupova 6. marta 2022.

S tim u vezi TEAM MEDIA, koji je osnovan tokom priprema organizacije protesta 10. januara 2022., a nastavlja svoj rad i u ovom Odboru, predlaže sljedeće smjernice za organizaciju DANA ZAHVALNOSTI 6. marta 2022.

1) Dok bi obilježavanje 1. marta 2022. imalo kako svečani, tako i politički karakter (govori, učešće gostiju, svečane akademije), obilježavanje Dana zahvalnosti 6. marta bi bila jedna vrsta neformalnog okupljanja uz naglasak na kulturu i tradiciju Bosne i Hercegovine, te zahvalnost domicilnom stanovništvu i državi u kojoj se održava.

2) Dakle, 6. mart nije zvanični praznik i ne obilježava se kao takav, nego je izabran zato što je to prva nedjelja u mjesecu martu 2022. Ako bi 6. mart 2022. uspio, ova ideja mogla bi postati tradicija tako da se svake godine prva nedjelja u mjesecu martu obilježava kao Dan zahvalnosti (ili eventualno 22. maj, kao dan na koji je Bosna i Hercegovina postala članica Ujedinjenih Nacija). Povod ovog obilježavanja je trenutna kriza u BiH i pokušaj državnog udara od strane vladajuće koalicije u Banja Luci. (S tim u vezi bitno je da se u svim medijskim istupima, prije i tokom obilježavanja ne zaboravlja naglasiti da se 1. marta obilježava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, 30 godina od njenog postojanja kao suverene države u modernom dobu, ali da se tim povodom 6. mart 2022. održava kao Dan zahvalnosti).

3) Radi što jačeg odjeka i slike koja se želi odaslati u svijet, jedinstva dijaspore, a time i njene snage, bitno je da je jedan dio programa 6. marta 2022. potpuno isti. To se prije svega odnosi na sljedeće:

a. U svim gradovima program počinje istovremeno (po lokalnom vremenu) uz himnu države u kojoj se skup održava a zatim Bosne i Hercegovine. Okupljanje je od 12.00 sati a početak programa u 13.00 sati.

b. U svim gradovima će biti održan najmanje jedan govor koji će biti pripremljen i usaglašen unaprijed, čitan na jeziku zemlje o kojoj se radi.

c. Na kraju, u svim gradovima će biti intonirana pjesma Latifa Močevića „Za Bosnu i Hercegovinu“ (koja je postala neka vrsta himne protesta od 10. januara 2022.), po mogućosti istovremeno u 15.00 sati.

d. U svim gradovima biće štampan i podijeljen poster sa nekim bitnim informacija iz historije Bosne i Hercegovine.

4) Organizatorima se ostavlja sloboda da sami odluče o svim ostalim detaljima u svojim državama i gradovima. Ovdje je jako bitno naglasiti da i taj slobodni dio programa mora pratiti osnovne principe, a to su sljedeći:

a. Skupovi su građanski, bez isticanja bilo koje etničke ili vjerske grupe pojedinačno. Ovo se ne odnosi na određene sadržaje koji imaju za cilj da istaknu multietničnost Bosne i Hercegovine i njenu višegodišnju tradiciju (narodne nošnje i folklor svih konfesija, npr.)

b. Na skupovima ne smije biti isticanja/promovisanja/reklamiranja bilo koje političke opcije. Ovo ne znači da se ljudi angažovani u političkim partijama ne mogu odazvati ili organizovati skupove, ali tokom skupova, tokom govora i drugo nema isticanja stranačkih obilježja i poruka. Eventualno obraćanje gostiju koji imaju političku pozadinu je moguće samo u svjetlu funkcije koju obnašaju ili posla kojim se bave. Primjer: član predsjedništva ili ministar u vladi se ne obraća kao predstavnik svoje stranke, nego kao državnik koji trenutno obnaša tu funkciju; ugledni profesori koji su istovremeno i članovi neke stranke su angažovani u vezi posla kojim se bave, a ne članstva u stranci i to mora biti jasno i vidljivo prije i tokom skupa.

c. Na svakom skupu će se posvetiti pažnja i kulturi negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca, te neimplementiranim presudama Evropskog Suda za Ljudska Prava (Sejdić/Finci, Pilav, Pudarić, Zornić);

5) Predviđeno je da se skupovi održe po mogućosti na velikim trgovima ili u parkovima. Time je šansa za animiranje slučajnih prolaznika veća, a i mogućnosti održavanja su lakše uzimajući u obzir pandemiju Corona virusa. Tamo gdje održavanje vani (zbog vremenskih prilika) nije poželjno, skup se održava unutra.

6) Pored kulturnog dijela, bitno je da se sa svakog skupa pošalje poruka zahvalnosti građana BiH svojim komšijama, prijateljima, kolegama, kao i samoj državi koja ih je prije primila i omogućila novi život. S tim u vezi mogla bi se usaglasiti nagrada ili zvanje Prijatelj Bosne koje bi bilo (simbolički ili fizički) uručeno ljudima (strancima) koji su na neki način pomogli građane Bosne i Hercegovine u proteklih 30 godina.

7) Jezik na kojem se program odvija (osim muzike) je u principu jezik zemlje u kojoj se Dan zahvalnosti održava.

8) Obilježavanje u Bosni i Hercegovini neće imati za cilj zahvalnost nekoj zemlji ili narodu, nego obilježavanje Dana nezavisnosti i dana zahvalnosti komšijama, prijateljima, kolegama, i drugima.

9) Ključna pretpostavka za uspjeh obilježavanja 6. marta je koordinisan pristup tokom pripremnog perioda i pravovremeno informisanje članova Odbora o važnim detaljima. Na primjer, ako se Gradonačelnik Rotterdama odazove organizatorima skupa u Rotterdamu i najavi svoj dolazak, ta informacija se putem Emaila odmah dijeli sa svim članovima Odbora u Nizozemskoj, a preko predstavnika Nizozemske i sa Koordinacionim Odborom za svijet. Ova informacija se može iskoristiti za animiranje ostalih gradonačelnika, pa i ministara, i ostalih poznatih ličnosti da učestvuju u programu ili se bar pojave na određeno vrijeme.

10) Svi članovi lokalnih/nacionalnih radnih/organizacionih grupa rade i u ime Koordinacionog Odbora. U praksi to znači da se u medijskim istupima, saopćenjima za javnost i drugo, jasno naglašava da su lokalni skupovi dio sinhronizovanog globalnog organizovanog okupljanja po cijelom svijetu. Bolje rečeno, pored imena udruženja/organizacije koja organizuje skup, uvijek se navodi i rečenica: „a u sklopu svjetskog Dana zahvalnosti u organizaciji Koordinacionog odbora ’Svijet za Bosnu i Hercegovinu'“, i uz korištenje zajedničkog amblema (logo).

11) Saopćenja za javnost, korištenje društvenih mreža, pojavljivanja organizatora u medijima se rade koordinisano i uz što veću saradnju. Media Team će izraditi saopštenja za javnost na našem jeziku koje se, nakon prevoda, šalje na sve medijske kuće u zemljama u kojima se skupovi održavaju. Za tu priliku otvorena je i e-mail adresa za organizaciju 6. marta 2022. i to:

independencedaybosnia1.3.2022@gmail.com

12) Koordinacioni Odbor je neformalna organizacija i ne postoji namjera da se kao takav registruje. S tim u vezi, svaki skup će morati biti najavljen i organizovan od strane postojećih i registrovanih udruženja.

13) Pored Media Team, predviđeno je i usaglašeno promovisanje akcije i na društvenim mrežama. S tim u vezi bilo bi poželjno osnovati i poseban IT-team za kreaciju i održavanje stranica na društvenim mrežama, poruka i simbola koji bi se dijelili, i eventualno pokretanje internet stranice. Ko god je zainteresovan može se javiti na gore navedenu Email adresu.

Uspjeh i odjek obilježavanja 1. i 6. marta direktno zavisi od spremnosti članova Koordinacionog Odbora na saradnju i koordinaciju. Ključno je da se na prvo mjesto stavi Bosna i Hercegovina i prosperitet njenih građana i građanki, a eventualni animoziteti iz prošlosti, lična promocija ili promocija neke stranke ili naroda ostavi po strani. Ovo nisu i ne mogu samo biti skupovi Bošnjaka ili Hrvata ili Srba ili bilo koga drugog.

Poruka o zajedničkom životu, miru, komšiluku kao pojmu prisnosti i solidarnosti među ljudima mora biti jasna i svima vidljiva.

Odgovornost koju na sebe preuzimamo je velika, a ovo obilježavanje ima predispozicije da se pretvori u svojevrsnu Bosansku zimu, kao vid pojačanih i organizovanih aktivnosti Bosanaca i Hercegovaca iz dijaspore. Sve je do nas.

Svi zajedno smo Bosna i Hercegovina! Svi za Bosnu, Bosna za sve!
Brisel, 3. februar 2022.

Vijesti: