Vijesti

IGK Saopćenje - Podrška ambasadoru BiH u UN Svenu Alkalaju

09. 04. 2022.

IGK Saopćenje - Podrška ambasadoru BiH u UN Svenu Alkalaju
 
Institut za istraživanje genocida Kanada izražava punu podršku ambasadoru Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama i bivšem ministru inostranih poslova Bosne i Hercegovine Svenu Alkalaju u kontinuiranoj odbrani dostojanstva države Bosne i Hercegovine i njenom kontinuiranom svrstavanju na pravu stranu historije prilikom glasanja u Ujedinjenim nacijama po pitanjima koja se tiču ruske agresije na Ukrajinu. 
 
Osude ambasadora Alkalaja zbog glasanja koje je u potpunosti u skladu sa vanjskom politikom Evropske unije i vanjskom politikom Kanade, ali i većine zemalja u svijetu, dolaze od strane onih antibosanskih, anticivilizacijskih, velikonacionalističkih politika i koalicija koje negiraju državu Bosnu i Hercegovinu, negiraju genocid pa time i međunarodne sudove i međunarodnu pravdu i pravo i veličaju ratne zločince. Cilj tih antibosanskih politika i koalicija je revizija historijskih, naučnih i sudskih činjenica o agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini sa konačnim ciljem podjele države u ime stvaranja Velike Srbije i Velike Hrvatske.
 
Diplomatskim aktivnostima ambasadora Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama bosanskohercegovački glas se čuje u ovoj svjetskoj organizaciji. To je veoma važno u situaciji kada imamo antibosansko djelovanje i protiv bosansko lobiranje 18 Dodikovih ambasadora širom svijeta, uključujući SAD i Kanadu. Samo sposobna, znalačka i hrabra diplomatija spašava državu. 
 
Institut za istraživanje genocida Kanada je danas pozvao Kanadu da daje punu podršku ambasadoru Alkalaju i glasanju Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama. Bosanskohercegovački graÄ‘ani u Kanadi, ali i mnogi KanaÄ‘ani, prijatelji države Bosne i Hercegovine Alkalajevu borbu za bosanskohercegovačko državno dostojanstvo u Ujedinjenim nacijama ocjenjuju kao istinsku, hrabru diplomatiju, koja treba biti prepoznata od Kanade i  demokratskog svijeta.
 
Bosna i Hercegovina treba više lidera poput Alkalaja koji će se boriti za državnu diplomatiju koja će biti isključivo u službi interesa države.
 
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: