Vijesti

Prije 29 godina u Srebrenici je od nekoliko granata ispaljenih sa položaja Vojske RS u trenu ubijeno 74 Bošnjaka, a više od 100 ih je ranjeno.

Prije 29 godina u Srebrenici je od nekoliko granata ispaljenih sa položaja Vojske RS u trenu ubijeno 74 Bošnjaka, a više od 100 ih je ranjeno.
Masakr se dogodio nekoliko dana prije nego je UN Srebrenicu proglasio "zaštićenom zonom", a do danas niko nije odgovarao za počinjeni zločin. Danas načelnik Srebrenice je negator genocida.Da li bi negatori holokausta mogli biti načelnici općina u Njemačkoj? Dehumanizacija žrtava, istine, pravde, prava, mira, dehumanizacija Ideje Bosne i Bosanskog duha, ta dehumanizacija mora imati svoj kraj - na potezu je bosanska koalicija protiv dehumanizacije žrtve, a žrtva je država BiH. Jer pomoć od UN, EU, meÄ‘unarodne zajednice ne treba očekivati.  Anticivlizacijska, neprijateljska, nehumana, antibosanska i antisrebrenička izjava aktuelnog načelnika Srebrenice Mladena Grujičića o nepriznavanju naučno istraživački, politički i sudski dokazanog genocida u Srebrenici je još jedan dokaz o kontinuitetu genocida. Izbor srpskog kandidata za načelnika općine Srebrenica Mladena Grujičića, koji negira genocid se može smatrati završnim činom genocida u Srebrenici. Genocid u Srebrenici su potvrdili največi svjetski pravni autoriteti MeÄ‘unarodni sud pravde i MeÄ‘unarodni krivični tribunal, najvažnije svjetske naučno istraživačke institucije i parlamenti najvažnijih svjetskih sila. Zato nijedan pripadnik institucija koje su izvršile genocid ne može biti načelnik općine Srebrenice. Izborna pobjeda Grujičića i njegove strašne, anticivilizacijske postizborne izjave i negiranje presuda največih svjetskih pravnih autoriteta je razorna politička afirmacija genocida. Poricanja genocida i veličanje osuÄ‘enih ratnih zločinaca je ponižavajući i zastrašujući za preživjele žrtve, za istinu, pravdu, mir, slobodu. Oni koji negiraju genocid i veličaju počinioce genocida treba smatrati odgovornim i sudski procesuirati. Politički predstavnik žrtava je dužan zaštiti Bošnjake u Srebrenici, grad Srebrenicu i posebno Memorijalni centar u Potočarima. Samo se zamislite da li bi negatori holokausta mogli biti načelnici općina u Njemačkoj? Da li bi to dozvolile UN, EU, država Njemačka, meÄ‘unarodna zajednica. 
IGK

Vijesti: