Vijesti

IGK 12 godina

Institut za istraživanje genocida Kanada se zahvaljuje svojim članovima i prijateljima na 12 godina saradnji u važnoj misiji istraživanja zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda meÄ‘unarodnog prava, borbe protiv negatora genocida i razvijanja kulture pamćenja.

Institute for Research of Genocide Canada would like to thank its members and friends to 12 years cooperation in the important mission of engaging in analysis of crimes against peace, crime of genocide, and other grave breaches of international law, combating genocide deniers, and to develop a culture of memory.

Vijesti: