Vijesti

Povodom 12 godina rada Instituta za istraživanje genocida Kanada (IGK)

25. 04. 2022. 

Povodom 12 godina rada Instituta za istraživanje genocida Kanada (IGK)

IGK se bavi istraživanjem zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda meÄ‘unarodnog prava, kontinuirano i blagovremeno reagira na sve pokušaje negiranja pravosnažnim presudama dokazane istine, ali i realizira naučnoistraživačke i edukativne projekte posvećene razvoju i očuvanju kulture sjećanja. 
Hronološki gledano, konstantno poziva UN i druge meÄ‘unarodne organizacije da ispitaju odgovornost kanadskog generala Lewisa MacKenzia za vrijeme njegove misije u BiH. Genocid u BiH se izučava u školama u Kanadi, a poslije intezivnog lobiranja Kanadski parlament je jednoglasno usvojio dvije Rezolucije o genocidu u BiH. U parlamentarnoj proceduri je Zakon o genocidu u BiH i Kanada će biti jedina zemlja u svijetu koja će prava žrtava genocida u BiH, a koje žive u Kanadi, regulisati sopstvenim državnim zakonom. Pokrenut je multidimenzionalni naučno - istračivački projekat borbe protiv negatora genocida. Podržana je inicijativa za osnivanje Kluba prijatelja BiH u Kanadskom parlamentu, organizirana stalna izložbena postavka o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava u Vinipeku. Genocid u BiH prezentiran jej KanaÄ‘anima i Kanadskim univerzitetima, a učestvovali smo u projekatu izgradnje spomen obilježja žrtvama genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru. Inicirali smo i projekte kojim je Kanadska vlada podržala obilježavanje Svjetskog dana bijelih traka u Kanadi. Mnogo je projekata iza nas, za čije pominjanje bi nam trebalo mnogo više prostora.
IGK je do sada ostvario saradnju sa brojnim značajnim ustanovama i institucijama u cijelom svijetu koje se bave istraživanjem holokausta i genocida. Kanadska vlada je skoro uvijek odgovarala na naša pisma u kojima se tražio veći utjecaj Kanade na zaštitu bosanskohercegovačkih državnih interesa, posebno na zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političkog subjektiviteta od raznih antibosanskih politika.  IGK je na diplomatskom planu realizovao: bosanski jezik je priznat u Kanadi, narodno ime Bošnjak se upotrebljava u kanadskim statističkim i drugim dokumentima, kanadski gradovi na prigodan način obilježavaju Dan državnosti BiH i Dan nezavisnosti BiH. Uputili smo peticiju Parlamentu da se krivično sankcionišu negatori genocida u Srebrenici, zabrani negiranje genocida na društvenim mrežama i stopira dodjela ordena negatoru genocida u Srebrenici od strane predsjednika Njemačke. Posebno želimo istaći da lobiranje za istinu, pravdu, kulturu sjećanja, ali i za državu BiH na sjevernoameričkom kontitentu traje više od 20 godina.
IGK se zahvaljuje svojim članovima i prijateljima sirom svijeta na 12 godina uspjesne saradnje u važnoj misiji istraživanja zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda meÄ‘unarodnog prava, borbe protiv negatora genocida, revizionista sudskih, naucnih i hustorijskih cinjenica o genocidu i razvijanja institucionalne kulture pamćenja.
IGK

Vijesti: