Vijesti

Saradnja sa KBSA

Institut za istraživanje genocida Kanada sa zadovoljstvom pozdravlja imenovanje Selme Porče za izvršnu direktoricu Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike. Smatramo da ovo imenovanje znači mnogo u realizaciji veoma važne misije Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, kao  nezavisne i nestranačke nacionalne organizacije Bošnjaka Sjeverne Amerike koja artikulira i zastupa bošnjačke interese i promovira pozitivne aspekte bošnjačke kulture, naslijeđa, etike i vrijednosti u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.
 
The Institute for Research of Genocide Canada is pleased to welcome the appointment of Selma Porce as Executive Director of the Congress of Bosniaks of North America. We believe that this appointment means a lot in the realization of a very important mission of the Congress of Bosniaks of North America. It is an independent and non-partisan national organization that articulates and represents Bosniak interests and promotes positive aspects of Bosniak culture, heritage, ethics and values in the United States and Canada.
 

Vijesti: