Vijesti

IGK Reakcija na Čovićeve prijetnje teritorijalnoj reorganizaciji BiH.

05. 05. 2022.
IGK Reakcija na Čovićeve prijetnje teritorijalnoj reorganizaciji BiH.

ÄŒović je u pismu meÄ‘unarodnim dužnosnicima, najavio pokretanje procedure i političkih koraka "za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju BiH na načelima federalizmna i konsocijacijske demoktarije čime će se osigurati potpuna ustavna jednakopravnost hrvatskoga konstitutivnog naroda u BiH”

To je samo potvrda otvorenog rušenja države i stvaranje pravnih preduslova za separatizam. ÄŒović je krenuo u reorganizaciju tj. organizovanje svog entieta. Insistiranje na teritorijalnoj podjeli BiH i stvaranje hrvatskog entiteta je provedba Udruženog zločinačkog puduhvata presuÄ‘enog u Hagu.

IGK najoštrije osuÄ‘uje secesionističke aspiracije ÄŒovića u cilju realizacije HDZ-ove antibosanske kampanje – formiranja trećeg entiteta. Mnogi subjekti u SAD i Kanadi sa kojima saraÄ‘ujemo su nam se obratili i tražili da se zaustavi opasno antidržavno djelovanje ÄŒovića. Dragan ÄŒović će se u svom antibosanskom pohodu morati susresti s nama – bh. patriotima u SAD i Kanadi koji se neće odreći bosanskohercegovačke države, njenog teritorijalnog integriteta, suverenosti, nezavisnosti i političko pravnog subjektiviteta. Prošlo je vrijeme nadmoćnosti i nametanja “velikohrvatskih nacionalističkih istina” koje su, ustvari, najobičnije podvale i laži. Sve je to hegemonijska naracija u sklopu projekta “treći entitet”. Za taj antibosanski udruženi politički projekat formirana je antibosanska koalicija u dijaspori, posebno u Sjevernoj Americi. ÄŒovićeva secesionistička politika, bh. držvljanima u Sjevernoj Americi zadala je bol, ali i svijest o temeljnoj zalutalosti HDZ politike i njihovih pristalica. ÄŒović baštini tradicije NDH u svojoj zapadnoj Hercegovini. Ubistva, logore, protjerivanje, uništavanje svih kultura i tradicija koje ne pripadaju njegovom svjetonazoru. To je, dakle, treći entitet. Njegovo znakovlje, koketiranje sa ustaštvom, nazivi ulica u Mostaru, jasno pokazuju da je na putu bez povratka. Krajnje je vrijeme da Hrvati u BiH se suprostavi antibosanskoj politici ÄŒovića.
IGK poziva NATO i EUFOR da zaštite državu BiH. IGK poziva Kanadu da osudi i sankcioniše secesioniostičku politike ÄŒovića. 

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: