Vijesti

IGK Saopćenje povodom 9. maja Dana pobjede nad fašizmom.

09. 05. 2022.

IGK Saopćenje povodom 9. maja Dana pobjede nad fašizmom.

Na nemoralni, nekulturni, ancivilizacijski pokušaj podjele države BiH i revizije historijskih, naučnih i sudskih činjenica o agresiji i genocidu u BiH najbolje je odgovoriti kulturom sjećanja na 9. maj 1995. i veliki slobodarski marš Armije RBiH ulicama Pariza. To je bila pobjeda jedinstvene BiH i njene slobodarske armije. Cijeli antifašistički svijet je aplaudirao bosanskohercegovačkoj državi. Tog dana prvi put u svojoj historiji, BiH je dobila poziv da učestvuje na vojnoj paradi povodom Dana pobjede nad fašizmom. Armija RBiH, jedina antifašistička snaga u ratu 1992. do 1995., je ponosno marširala ulicama Pariza kao dio antifašističke koalicije. Na ovaj način dobila je priznanje za borbu koju je vodila za slobodu i čast svoje meÄ‘unarodno priznate države BiH.
Zato buduće generacije moraju znati da je Armija RBiH nastala u odbrani slobode države BiH. Zato je Armija RBiH simbol historijskog kontinuiteta bosanskohercegovačke državnosti, simbol kontinuiteta antifašizma i simbol kontinuiteta ujedinjene Evrope na bosanskohercegovačkoj zemlji. Ali antifašistička Armija se nije borila za BiH u kojoj i dalje organizovano djeluju fašističke snage, u kojoj se javno gazi istina i pravda i zabranjuje kultura sjećanja, u kojoj se kontunirano pokušava izvršiti revizija historijskih, naučnih i sudskih činjenica o genocidu u BiH, u kojoj su fašisti razvili metode manipulacije kojima uspjevaju prekriti svoje prave namjere i ciljeve, te se predstavljaju kao zaštitnici naroda, a zapravo žele uništiti državu BiH. Oni zapravo žrtvuju narod, državni interes i državno dobro za veliko nacionalističke, antibosanske programe i ideje. Danas se svi patrioti u i van BiH moraju boriti protiv udružene antibosanske koalicije, boriti za izgradnju pravne države za istinu i pravdu, za kulturu sjećanja.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: