Vijesti

Poštovani državljani BiH koji živite u Kanadi:

Poštovani državljani BiH koji živite u Kanadi:
Na web stranici www.izbori.ba je dostupna aplikacija e-izbori, putem koje ćete se prijaviti za Opće izbore u BiH 2022. Za one koji imaju lični e-mail i koriste kompjuter proces registracije neće biti kompliciran ni težak. Potrebno je pripremiti skeniran dokument kojim dokazujete identitet (lična karta ili pasoš ili vozačka dozvola), te skeniran dokument kojim dokazujete adresu boravka u Kanadi (vozačka dozvola). Sistem će vas voditi kroz proces i upućivati vas šta i kada trebate uraditi. Printer i skener bit će vam potrebni da odštampate, a zatim skenirate potpisani obrazac prijave.
 
Registrujte se elektronskim putem za izbore u BiH do 19 jula 2022. godine.
Ovdje se prijavite za glasanje iz dijaspore:
Za sve informacije slobodno se obratiti profesoru Emiru Ramicu na: ramicemir123@gmail.com

Vijesti: