Vijesti

IGK povodom trideset godine članstva BiH u UN22. 05. 2022.

IGK povodom trideset godine članstva BiH u UN

 
Svim graÄ‘anima BiH ma gdje bili čestitamo 22. maj 1992. godine, historijski datum kada je država BiH postala članica UN. Ovaj dogaÄ‘aj je izuzetno značajan, jer je 175 zemalja uvrstilo u svoju porodicu i izvršilo internacionalno priznanje BiH i to pod nazivom Republika BiH. To priznanje je bilo bez ikakvih entiteta. BiH je primljena u UN u granicama koje je imala, koje su AVNOJ-evske granice. Ovo je jedan od najznačajnih datuma u novoj povijesti BiH kome se ne pridaje adekvatna pažnja i značaj. Jer tada je ona dobila grunt u meÄ‘unarodno-pravnim odnosima. To je dan kada su graÄ‘ani dobili priliku da kroz meÄ‘unarodno priznatu državu afirmišu i oblikuju svoju državnu svijest. Zato 22. maj 1992. godine treba ugraditi u obrazovne ustanove i svijest naše djece s porukom da BiH nije država s kojom se može manipulisati već je to vječna državna, historijska i teritorijalna kategorija. Moramo naučiti da držimo državnu tradiciju BiH u matici i dijaspori, jer nama drugi govore i kroje šta je BiH. Moramo razvijati svjesnost o državi BiH, jer veliko nacionalistički antibosanski projekti sa istoka i zapada danas još više rade na rušenju države BiH putem implementacije zaborava historijske tradicije države BiH. 

IGK koristi priliku da trideset godina poslije prijema BiH u UN upozori i informiše javnost da je u toku združeni politički, diplomatski i pravni pokušaj eliminacije sudskih, naučnih i historijskih činjenica o agresiji i genocidu u BiH. Potpomognuti iz ruskih, maÄ‘arskih, srpskih i hrvatskih centara političke, diplomatske i medijske moći neprijatelji BiH krenuli su u direktnu destabilizaciju BiH i u relativizaciju i poništavanje pravno dokazanih i presuÄ‘enih zlodjela. IGK skreće pažnju da su paralelno sa agresijom na Ukrajinu pokrenute aktivnosti plaćenih koalicija i grupa koje se napajaju veliko-nacionalističkom ideologijom bh-susjeda i krajnje desnom i mračnom zavjereničkom ideologojom s dark-weba. Zadatak im je da iskoriste bh diplomatsku mrežu preko "trojanaca" koji su ubačeni uz pomoć političkih predstavnika koji ne kriju da žele podjelu BiH ili bar jednostranu secesiju.  U ključnim državama zapadnog svijeta oni negiraju sudske presude, presudjene činjenice o zločinima, agresiji i genocidu, veličaju presuÄ‘ene ratne zločine, distribuiraju njihove intervjue i izjave i poduzimaju radnje (koje su u domenu krivičnog gonjenja) prema bh zajednicama i institutima koji istrajavaju na pravu, pravdi i moralu. Naglašavamo da su pomenute plaćene koalicije najaktivnije i najdrskije u zemljama gdje su u bh dkp mreži imenovane i postavljene notorne antidržavne diplomate koje BiH ne priznaju kao svoju domovinu.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: