Vijesti

Većina građana BiH u matici i dijaspori želi dan prijema BiH u UN proglasiti državnim praznikom.

 

Većina građana BiH u matici i dijaspori želi dan prijema BiH u UN proglasiti državnim praznikom.
Bosna i Hercegovina je kao nezavisna, meÄ‘unarodno priznata i suverena država nastavila svoj meÄ‘unarodno pravni kontinuitet utemeljen na prijemu u Ujedinjene nacije, a poslije priznanja od Evropske Unije, SAD, Kanade i drugih država. Pravni kontinuitet utemeljen na propisima Republike Bosne i Hercegovine je takoÄ‘e potvrÄ‘en prijemom u Ujedinjene nacije. Mi već više godina u dijaspori obrazujemo našu djecu o značaju ovog historijskog datuma koji treba biti državni praznik jer to želi većina graÄ‘ana Bosne i Hercegovine u matici i dijaspori.
/E.R./

Vijesti: