Vijesti

Poziv probosanskim političkim snagama:

Poziv probosanskim političkim snagama:
Kanada kao članica grupacije osam najrazvijenijih država na svijetu, kao članica Upravnog odbora za implementaciju mira u BiH, kao država koja je odlukama Parlamenta i Vlade priznala najznačajnije datume iz bosanskohercegovačke kulture sjećanja, te priznala državne blagdane BiH, zaslužuje mnogo bolju, efikasniju, mnogo više bosansku i nikako entitetsku, jednonacionalnu ili jednopartijsku diplomatiju. Kanada zaslužuje bosanskohercegovačku, državnu diplomatiju. Od kada su uspostavljeni diplomatski odnosi izmeÄ‘u BiH i Kanade, 14.12.1995. godine, rijetki su diplomati koji su se odazvali pozivu da prisustvuju bitnim datumima bosanskohercegovačke kulture sjećanja, da prisustvuje konferencijama za stampu u Parlamentu Kanade kod usvajanja značajnih rezolucija, deklaracija i peticija, bitnih za kulturu sjećanja za bosanskohercegovačke graÄ‘ane koji žive u Kanadi.

Bob Bratina ima odličnu saradnju sa dr. Emirom Ramićem, direktorom Instituta za istraživanje genocida Kanada, i smatra da bi se za sve što je on uradio za bosansku zajednicu trebalo nagraditi posebnim priznanjem.

“Profesor Ramić zaslužuje veliko priznanje za njegovo liderstvo u bosanskoj zajednici koju vodi vješto i sa integritetom. Otvoren sam za sve sugestije i prijedloge o vrsti priznanja od strane zajednice, koju bi i ja kao parlamentarac podržao. Primjera radi, odlikovanje bi se moglo dodijeliti na Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, i moglo bi se povezati sa Hamiltonom, Kanadom i Bosnom i Hercegovinom”, kazao je Bob Bratina./E.R./

Vijesti: